Intracellular Accumulations and Cellular Aging

Required Prior Knowledge:

Basic knowledge of intracellular transport

Basic knowledge about enzyme functions and metabolic pathways

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Lecture Outlines:

 • Intracellular accumulations

 • Intracellular accumulation mechanisms

  • Abnormal removal, inadequate transport

  • Abnormal folding, or depot

  • Abnormal anabolism, enzyme deficiency, byproducts

  • Exogenous materials that cannot be ingested

 • Fat accumulation

 • Protein accumulation

 • Glycogen accumulation

 • Pigments

  • Carbon

  • Lipofuscin

  • Melanin

  • Hemosiderin

  • Amyloid

  • Hyaline change

 • Pathologic Calcification

  • Dystrophic calcification

  • Metastatic calcification

  • Causes of hypercalcemia

 • Cellular aging

 • Why do we age?

 • DNA damage

 • Decreased cellular replication

 • Telomeres

 • Werner syndrome

References:

 1. Robbins Basic Pathology, 9th edition

 2. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 9th edition

Hücre içi birikimler ve Hücre Yaşlanması

Ders adı:Hücre içi birikimler ve Hücre yaşlanması

Ders öncesi bilinmesi beklenenler:

Hücre içi taşıma (transport) konusunda temel bilgiler

Enzimlerin fonksiyonları ve metabolik yolaklar konusunda temel bilgiler

Dersin Amacı:

Dersin hedefleri:

Başlıklar:

 • Hücre içi birikimler

 • Hücre içi birikimlerin mekanizmaları

  • Taşımada yetersizlikler, anormal atma

  • Anormal katlanma ya da depolanma

  • Anormal anabolizma, enzim eksiklikleri, yan ürünler

  • Eksojen, sindirilemeyen maddeler

 • Yağ birikimi

 • Protein birikimi

 • Glikojen birikimi

 • Pigmentler

  • Karbon

  • Lipofuskin

  • Melanin

  • Hemosiderin

  • Amiloid

  • Hyalen değişiklik

 • Patolojik kalsifikasyon

  • Distrofik kalsifikasyon

  • Metastatik kalsifikasyon

  • Hiperkalsemi nedenleri

 • Hücre yaşlanması

 • Neden yaşlanıyoruz?

 • DNA hasarı

 • Hücre çoğalmasında azalma

 • Telomerler

 • Werner sendromu

Kaynaklar:

 1. Robbins Basic Pathology, 9th edition

 2. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 9th edition

Son güncelleme:01.05.2015

Ders adı:Hücre içi birikimler ve Hücre yaşlanması

Ders öncesi bilinmesi beklenenler:

Hücre içi taşıma (transport) konusunda temel bilgiler

Enzimlerin fonksiyonları ve metabolik yolaklar konusunda temel bilgiler

Dersin Amacı:

Dersin hedefleri:

Başlıklar:

 • Hücre içi birikimler

 • Hücre içi birikimlerin mekanizmaları

  • Taşımada yetersizlikler, anormal atma

  • Anormal katlanma ya da depolanma

  • Anormal anabolizma, enzim eksiklikleri, yan ürünler

  • Eksojen, sindirilemeyen maddeler

 • Yağ birikimi

 • Protein birikimi

 • Glikojen birikimi

 • Pigmentler

  • Karbon

  • Lipofuskin

  • Melanin

  • Hemosiderin

  • Amiloid

  • Hyalen değişiklik

 • Patolojik kalsifikasyon

  • Distrofik kalsifikasyon

  • Metastatik kalsifikasyon

  • Hiperkalsemi nedenleri

 • Hücre yaşlanması

 • Neden yaşlanıyoruz?

 • DNA hasarı

 • Hücre çoğalmasında azalma

 • Telomerler

 • Werner sendromu

Kaynaklar:

 1. Robbins Basic Pathology, 9th edition

 2. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 9th edition

Ders öncesi bilinmesi beklenenler:

Hücre içi taşıma (transport) konusunda temel bilgiler

Enzimlerin fonksiyonları ve metabolik yolaklar konusunda temel bilgiler

Dersin Amacı:

Dersin hedefleri:

Başlıklar:

 • Hücre içi birikimler

 • Hücre içi birikimlerin mekanizmaları

  • Taşımada yetersizlikler, anormal atma

  • Anormal katlanma ya da depolanma

  • Anormal anabolizma, enzim eksiklikleri, yan ürünler

  • Eksojen, sindirilemeyen maddeler

 • Yağ birikimi

 • Protein birikimi

 • Glikojen birikimi

 • Pigmentler

  • Karbon

  • Lipofuskin

  • Melanin

  • Hemosiderin

  • Amiloid

  • Hyalen değişiklik

 • Patolojik kalsifikasyon

  • Distrofik kalsifikasyon

  • Metastatik kalsifikasyon

  • Hiperkalsemi nedenleri

 • Hücre yaşlanması

 • Neden yaşlanıyoruz?

 • DNA hasarı

 • Hücre çoğalmasında azalma

 • Telomerler

 • Werner sendromu

Kaynaklar:

 1. Robbins Basic Pathology, 9th edition

 2. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 9th edition

Hücre ölümünün mekanizmaları, Apoptoz ve Otofaji

Son güncelleme:01.05.2015

Ders adı:Hücre ölümünün mekanizmaları, Apoptoz ve Otofaji

Ders öncesi bilinmesi beklenenler:

Dersin Amacı:

Dersin hedefleri:

Başlıklar:

 • Nekroz ve apoptoz için anolojiler

 • Nekroz ve apoptoz arasındaki farklılıklar

  • Nekrozun morfolojik özellikleri ve nekroz gelişiminin basamakları

  • Apoptozun morfolojik özellikleri ve apoptoz gelişiminin basamakları

 • Nekroz

  • Nekrozdaki nükleer değişiklikler

   • Piknozis

   • Karyolizis

   • Karyoreksiz

  • Nekroz, morfolojisi, çevre dokulara etkisi ve ortadan kaldırılması

 • Apoptoz

  • Apoptozu kontrol eden faktörler

  • Apoptozun fizyolojik nedenleri

  • Apoptozun patolojik nedenleri

  • Apoptoz mekanizmaları

   • Apoptozun mitokondriyal (intrinsik) yolağı

   • Apoptozun ölüm reseptörü (ekstrinsik) yolağı

   • Kaspazlar

   • Apoptotik hücrelerin temizlenmesi

  • Apoptoz örnekleri

 • Nekroptoz

 • Piroptoz

 • Otofaji

Kaynaklar:

 1. Robbins Basic Pathology, 9th edition

 2. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 9th edition

Son güncelleme:01.05.2015

Ders adı:Hücre ölümünün mekanizmaları, Apoptoz ve Otofaji

Ders öncesi bilinmesi beklenenler:

Dersin Amacı:

Dersin hedefleri:

Başlıklar:

 • Nekroz ve apoptoz için anolojiler

 • Nekroz ve apoptoz arasındaki farklılıklar

  • Nekrozun morfolojik özellikleri ve nekroz gelişiminin basamakları

  • Apoptozun morfolojik özellikleri ve apoptoz gelişiminin basamakları

 • Nekroz

  • Nekrozdaki nükleer değişiklikler

   • Piknozis

   • Karyolizis

   • Karyoreksiz

  • Nekroz, morfolojisi, çevre dokulara etkisi ve ortadan kaldırılması

 • Apoptoz

  • Apoptozu kontrol eden faktörler

  • Apoptozun fizyolojik nedenleri

  • Apoptozun patolojik nedenleri

  • Apoptoz mekanizmaları

   • Apoptozun mitokondriyal (intrinsik) yolağı

   • Apoptozun ölüm reseptörü (ekstrinsik) yolağı

   • Kaspazlar

   • Apoptotik hücrelerin temizlenmesi

  • Apoptoz örnekleri

 • Nekroptoz

 • Piroptoz

 • Otofaji

Kaynaklar:

 1. Robbins Basic Pathology, 9th edition

 2. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 9th edition

Son güncelleme:01.05.2015

Ders adı:Hücre ölümünün mekanizmaları, Apoptoz ve Otofaji

Ders öncesi bilinmesi beklenenler:

Dersin Amacı:

Dersin hedefleri:

Başlıklar:

 • Nekroz ve apoptoz için anolojiler

 • Nekroz ve apoptoz arasındaki farklılıklar

  • Nekrozun morfolojik özellikleri ve nekroz gelişiminin basamakları

  • Apoptozun morfolojik özellikleri ve apoptoz gelişiminin basamakları

 • Nekroz

  • Nekrozdaki nükleer değişiklikler

   • Piknozis

   • Karyolizis

   • Karyoreksiz

  • Nekroz, morfolojisi, çevre dokulara etkisi ve ortadan kaldırılması

 • Apoptoz

  • Apoptozu kontrol eden faktörler

  • Apoptozun fizyolojik nedenleri

  • Apoptozun patolojik nedenleri

  • Apoptoz mekanizmaları

   • Apoptozun mitokondriyal (intrinsik) yolağı

   • Apoptozun ölüm reseptörü (ekstrinsik) yolağı

   • Kaspazlar

   • Apoptotik hücrelerin temizlenmesi

  • Apoptoz örnekleri

 • Nekroptoz

 • Piroptoz

 • Otofaji

Kaynaklar:

 1. Robbins Basic Pathology, 9th edition

 2. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 9th edition

Last updated:01.05.2015

Name of the Lecture:Intracellular Accumulations and Cellular Aging

Required Prior Knowledge:

Basic knowledge of intracellular transport

Basic knowledge about enzyme functions and metabolic pathways

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Lecture Outlines:

 • Intracellular accumulations

 • Intracellular accumulation mechanisms

  • Abnormal removal, inadequate transport

  • Abnormal folding, or depot

  • Abnormal anabolism, enzyme deficiency, byproducts

  • Exogenous materials that cannot be ingested

 • Fat accumulation

 • Protein accumulation

 • Glycogen accumulation

 • Pigments

  • Carbon

  • Lipofuscin

  • Melanin

  • Hemosiderin

  • Amyloid

  • Hyaline change

 • Pathologic Calcification

  • Dystrophic calcification

  • Metastatic calcification

  • Causes of hypercalcemia

 • Cellular aging

 • Why do we age?

 • DNA damage

 • Decreased cellular replication

 • Telomeres

 • Werner syndrome

References:

 1. Robbins Basic Pathology, 9th edition

 2. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 9th edition

Last updated:01.05.2015

Name of the Lecture:Intracellular Accumulations and Cellular Aging

Required Prior Knowledge:

Basic knowledge of intracellular transport

Basic knowledge about enzyme functions and metabolic pathways

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Lecture Outlines:

 • Intracellular accumulations

 • Intracellular accumulation mechanisms

  • Abnormal removal, inadequate transport

  • Abnormal folding, or depot

  • Abnormal anabolism, enzyme deficiency, byproducts

  • Exogenous materials that cannot be ingested

 • Fat accumulation

 • Protein accumulation

 • Glycogen accumulation

 • Pigments

  • Carbon

  • Lipofuscin

  • Melanin

  • Hemosiderin

  • Amyloid

  • Hyaline change

 • Pathologic Calcification

  • Dystrophic calcification

  • Metastatic calcification

  • Causes of hypercalcemia

 • Cellular aging

 • Why do we age?

 • DNA damage

 • Decreased cellular replication

 • Telomeres

 • Werner syndrome

References:

 1. Robbins Basic Pathology, 9th edition

 2. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 9th edition

Last updated