R packages

htmlwidgets

listdown

Power analizi:

Superpower:

https://aaroncaldwell.us/Superpower/

https://cloud.r-project.org/web/packages/Superpower/index.html

"It depends - A dialog about dependencies" adlı yazıyı tavsiye ederim. R-project kullanırken, paket hazırlarken kullandığımız, üstüne bina ettiğimiz, yaslandığımız, bağımlı olduğumuz diğer paketleri nasıl tespit edeceğimizi, bunları nasıl dengeli ve verimli kullanabileceğimizi anlatıyor. Bunlar için geliştirilen itdepends paketinden örnekler verilen yazının son cümlesi şu:

_Finally it is important to remember _Goodhart’s Law

When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure.

Eğer bir ölçüm hedef haline geliyorsa, artık o ölçüm iyi bir ölçüm değildir. Bunu okuyunca codecoverage’ların, codeclass’ların yanısıra performans değerlendirmelerinin, yatak doluluk oranlarının, biyopsi sürelerinin, ekonomik göstergelerin nasıl manipüle edilebildiği konusunda düşünmeye başladım.

R packages

 • R Package Documentation

https://rdrr.io/

 • R Packages Search and Statistics

https://www.rpackages.io/

 • ReporteRs is an R package for creating Microsoft Word and Powerpoint documents.

https://davidgohel.github.io/ReporteRs/

 • officer Manipulation of Microsoft Word and PowerPoint Documents

https://cran.r-project.org/web/packages/officer/

 • pubh

https://cran.rstudio.com/web/packages/pubh/vignettes/introduction.html

 • What does visdat do?

Initially inspired by csv-fingerprint, vis_dat helps you visualise a dataframe and “get a look at the data” by displaying the variable classes in a dataframe as a plot with vis_dat, and getting a brief look into missing data patterns using vis_miss.

https://www.tidyverse.org/

https://cran.r-project.org/web/packages/shiny/index.html

https://rmarkdown.rstudio.com/

http://ggplot2.org/

https://yihui.name/knitr/

http://vita.had.co.nz/papers/tidy-data.html

https://blog.rstudio.com/2015/04/09/readr-0-1-0/

http://readxl.tidyverse.org/

https://cran.r-project.org/web/packages/lubridate/vignettes/lubridate.html

https://github.com/r-lib/devtools

https://cran.r-project.org/web/packages/magrittr/index.html

http://rstudio.github.io/packrat/

https://cran.r-project.org/web/packages/stringr/vignettes/stringr.html

https://github.com/tidyverse/dplyr

https://cran.r-project.org/web/packages/broom/vignettes/broom.html

https://cran.r-project.org/web/packages/roxygen2/vignettes/roxygen2.html

http://tibble.tidyverse.org/

https://blog.rstudio.com/2016/03/29/feather/

https://blog.rstudio.com/2016/08/31/forcats-0-1-0/

https://github.com/tidyverse/hms

https://github.com/trestletech/plumber

https://github.com/r-lib/testthat

http://purrr.tidyverse.org/

 • R Package Documentation

https://rdrr.io/

 • R Packages Search and Statistics

https://www.rpackages.io/

 • ReporteRs is an R package for creating Microsoft Word and Powerpoint documents.

https://davidgohel.github.io/ReporteRs/

 • officer Manipulation of Microsoft Word and PowerPoint Documents

https://cran.r-project.org/web/packages/officer/

 • pubh

https://cran.rstudio.com/web/packages/pubh/vignettes/introduction.html

 • What does visdat do?

Initially inspired by csv-fingerprint, vis_dat helps you visualise a dataframe and “get a look at the data” by displaying the variable classes in a dataframe as a plot with vis_dat, and getting a brief look into missing data patterns using vis_miss.

https://www.tidyverse.org/

https://cran.r-project.org/web/packages/shiny/index.html

https://rmarkdown.rstudio.com/

http://ggplot2.org/

https://yihui.name/knitr/

http://vita.had.co.nz/papers/tidy-data.html

https://blog.rstudio.com/2015/04/09/readr-0-1-0/

http://readxl.tidyverse.org/

https://cran.r-project.org/web/packages/lubridate/vignettes/lubridate.html

https://github.com/r-lib/devtools

https://cran.r-project.org/web/packages/magrittr/index.html

http://rstudio.github.io/packrat/

https://cran.r-project.org/web/packages/stringr/vignettes/stringr.html

https://github.com/tidyverse/dplyr

https://cran.r-project.org/web/packages/broom/vignettes/broom.html

https://cran.r-project.org/web/packages/roxygen2/vignettes/roxygen2.html

http://tibble.tidyverse.org/

https://blog.rstudio.com/2016/03/29/feather/

https://blog.rstudio.com/2016/08/31/forcats-0-1-0/

https://github.com/tidyverse/hms

https://github.com/trestletech/plumber

https://github.com/r-lib/testthat

http://purrr.tidyverse.org/

 • ReporteRs is an R package for creating Microsoft Word and Powerpoint documents.

https://davidgohel.github.io/ReporteRs/

 • officer Manipulation of Microsoft Word and PowerPoint Documents

https://cran.r-project.org/web/packages/officer/

 • pubh

https://cran.rstudio.com/web/packages/pubh/vignettes/introduction.html

 • What does visdat do?

Initially inspired by csv-fingerprint, vis_dat helps you visualise a dataframe and “get a look at the data” by displaying the variable classes in a dataframe as a plot with vis_dat, and getting a brief look into missing data patterns using vis_miss.

https://www.tidyverse.org/

https://cran.r-project.org/web/packages/shiny/index.html

https://rmarkdown.rstudio.com/

http://ggplot2.org/

https://yihui.name/knitr/

http://vita.had.co.nz/papers/tidy-data.html

https://blog.rstudio.com/2015/04/09/readr-0-1-0/

http://readxl.tidyverse.org/

https://cran.r-project.org/web/packages/lubridate/vignettes/lubridate.html

https://github.com/r-lib/devtools

https://cran.r-project.org/web/packages/magrittr/index.html

http://rstudio.github.io/packrat/

https://cran.r-project.org/web/packages/stringr/vignettes/stringr.html

https://github.com/tidyverse/dplyr

https://cran.r-project.org/web/packages/broom/vignettes/broom.html

https://cran.r-project.org/web/packages/roxygen2/vignettes/roxygen2.html

http://tibble.tidyverse.org/

https://blog.rstudio.com/2016/03/29/feather/

https://blog.rstudio.com/2016/08/31/forcats-0-1-0/

https://github.com/tidyverse/hms

https://github.com/trestletech/plumber

https://github.com/r-lib/testthat

http://purrr.tidyverse.org/

 • R Package Documentation

https://rdrr.io/

 • R Packages Search and Statistics

https://www.rpackages.io/

 • ReporteRs is an R package for creating Microsoft Word and Powerpoint documents.

https://davidgohel.github.io/ReporteRs/

 • officer Manipulation of Microsoft Word and PowerPoint Documents

https://cran.r-project.org/web/packages/officer/

 • pubh

https://cran.rstudio.com/web/packages/pubh/vignettes/introduction.html

 • What does visdat do?

Initially inspired by csv-fingerprint, vis_dat helps you visualise a dataframe and “get a look at the data” by displaying the variable classes in a dataframe as a plot with vis_dat, and getting a brief look into missing data patterns using vis_miss.

https://www.tidyverse.org/

https://cran.r-project.org/web/packages/shiny/index.html

https://rmarkdown.rstudio.com/

http://ggplot2.org/

https://yihui.name/knitr/

http://vita.had.co.nz/papers/tidy-data.html

https://blog.rstudio.com/2015/04/09/readr-0-1-0/

http://readxl.tidyverse.org/

https://cran.r-project.org/web/packages/lubridate/vignettes/lubridate.html

https://github.com/r-lib/devtools

https://cran.r-project.org/web/packages/magrittr/index.html

http://rstudio.github.io/packrat/

https://cran.r-project.org/web/packages/stringr/vignettes/stringr.html

https://github.com/tidyverse/dplyr

https://cran.r-project.org/web/packages/broom/vignettes/broom.html

https://cran.r-project.org/web/packages/roxygen2/vignettes/roxygen2.html

http://tibble.tidyverse.org/

https://blog.rstudio.com/2016/03/29/feather/

https://blog.rstudio.com/2016/08/31/forcats-0-1-0/

https://github.com/tidyverse/hms

https://github.com/trestletech/plumber

https://github.com/r-lib/testthat

http://purrr.tidyverse.org/

R packages

 • ReporteRs is an R package for creating Microsoft Word and Powerpoint documents.

https://davidgohel.github.io/ReporteRs/

 • officer Manipulation of Microsoft Word and PowerPoint Documents

https://cran.r-project.org/web/packages/officer/

 • pubh

https://cran.rstudio.com/web/packages/pubh/vignettes/introduction.html

 • What does visdat do?

Initially inspired by csv-fingerprint, vis_dat helps you visualise a dataframe and “get a look at the data” by displaying the variable classes in a dataframe as a plot with vis_dat, and getting a brief look into missing data patterns using vis_miss.

https://www.tidyverse.org/

https://cran.r-project.org/web/packages/shiny/index.html

https://rmarkdown.rstudio.com/

http://ggplot2.org/

https://yihui.name/knitr/

http://vita.had.co.nz/papers/tidy-data.html

https://blog.rstudio.com/2015/04/09/readr-0-1-0/

http://readxl.tidyverse.org/

https://cran.r-project.org/web/packages/lubridate/vignettes/lubridate.html

https://github.com/r-lib/devtools

https://cran.r-project.org/web/packages/magrittr/index.html

http://rstudio.github.io/packrat/

https://cran.r-project.org/web/packages/stringr/vignettes/stringr.html

https://github.com/tidyverse/dplyr

https://cran.r-project.org/web/packages/broom/vignettes/broom.html

https://cran.r-project.org/web/packages/roxygen2/vignettes/roxygen2.html

http://tibble.tidyverse.org/

https://blog.rstudio.com/2016/03/29/feather/

https://blog.rstudio.com/2016/08/31/forcats-0-1-0/

https://github.com/tidyverse/hms

https://github.com/trestletech/plumber

https://github.com/r-lib/testthat

http://purrr.tidyverse.org/

 • R Package Documentation

https://rdrr.io/

 • Snippets Run any R code you like

https://rdrr.io/snippets/

 • Getting R and Java 1.8 to work together on OSX

http://conjugateprior.org/2014/12/r-java8-osx/

http://stackoverflow.com/questions/30738974/rjava-load-error-in-rstudio-r-after-upgrading-to-osx-yosemite/31039105

 • Jamovi is an open source R based statistics program with "clickable" interface.

https://www.jamovi.org/

 • R commander (Rcmdr)

http://www.rcommander.com/

https://socialsciences.mcmaster.ca/jfox/Misc/Rcmdr/

 • JASP is another R based statistical open source software, also has Bayesian features

https://jasp-stats.org/

 • RKWard

https://rkward.kde.org/

 • The MacPorts Project Official Homepage

https://www.macports.org

 • How to install and use MacPorts

http://blog.kicaj.com/installing-macports/

 • Rattle: A Graphical User Interface for Data Mining using R

https://rattle.togaware.com

http://marcoghislanzoni.com/blog/2014/08/29/solved-installing-rattle-r-3-1-mac-os-x-10-9/

 • R Package Documentation

https://rdrr.io/

 • Snippets Run any R code you like

https://rdrr.io/snippets/

 • Getting R and Java 1.8 to work together on OSX

http://conjugateprior.org/2014/12/r-java8-osx/

http://stackoverflow.com/questions/30738974/rjava-load-error-in-rstudio-r-after-upgrading-to-osx-yosemite/31039105

 • Jamovi is an open source R based statistics program with "clickable" interface.

https://www.jamovi.org/

 • R commander (Rcmdr)

http://www.rcommander.com/

https://socialsciences.mcmaster.ca/jfox/Misc/Rcmdr/

 • JASP is another R based statistical open source software, also has Bayesian features

https://jasp-stats.org/

 • RKWard

https://rkward.kde.org/

 • The MacPorts Project Official Homepage

https://www.macports.org

 • How to install and use MacPorts

http://blog.kicaj.com/installing-macports/

 • Rattle: A Graphical User Interface for Data Mining using R

https://rattle.togaware.com

http://marcoghislanzoni.com/blog/2014/08/29/solved-installing-rattle-r-3-1-mac-os-x-10-9/

 • R Package Documentation

https://rdrr.io/

 • Snippets Run any R code you like

https://rdrr.io/snippets/

 • Getting R and Java 1.8 to work together on OSX

http://conjugateprior.org/2014/12/r-java8-osx/

http://stackoverflow.com/questions/30738974/rjava-load-error-in-rstudio-r-after-upgrading-to-osx-yosemite/31039105

 • Jamovi is an open source R based statistics program with "clickable" interface.

https://www.jamovi.org/

 • R commander (Rcmdr)

http://www.rcommander.com/

https://socialsciences.mcmaster.ca/jfox/Misc/Rcmdr/

 • JASP is another R based statistical open source software, also has Bayesian features

https://jasp-stats.org/

 • RKWard

https://rkward.kde.org/

 • The MacPorts Project Official Homepage

https://www.macports.org

 • How to install and use MacPorts

http://blog.kicaj.com/installing-macports/

 • Rattle: A Graphical User Interface for Data Mining using R

https://rattle.togaware.com

http://marcoghislanzoni.com/blog/2014/08/29/solved-installing-rattle-r-3-1-mac-os-x-10-9/

Last updated