Pathology and Social Media
Pathology Tweets
Pathophysiology
Carcinogenesis, Hallmarks of Cancer
Pathology and Social Media
Pathology Tweets
R packages

htmlwidgets

http://gallery.htmlwidgets.org/

listdown

GitHub - kaneplusplus/listdown: https://kaneplusplus.github.io/listdown
GitHub

Power analizi:

Superpower:

"It depends - A dialog about dependencies" adlı yazıyı tavsiye ederim. R-project kullanırken, paket hazırlarken kullandığımız, üstüne bina ettiğimiz, yaslandığımız, bağımlı olduğumuz diğer paketleri nasıl tespit edeceğimizi, bunları nasıl dengeli ve verimli kullanabileceğimizi anlatıyor. Bunlar için geliştirilen itdepends paketinden örnekler verilen yazının son cümlesi şu:
_Finally it is important to remember _Goodhart’s Law
When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure.
Eğer bir ölçüm hedef haline geliyorsa, artık o ölçüm iyi bir ölçüm değildir. Bunu okuyunca codecoverage’ların, codeclass’ların yanısıra performans değerlendirmelerinin, yatak doluluk oranlarının, biyopsi sürelerinin, ekonomik göstergelerin nasıl manipüle edilebildiği konusunda düşünmeye başladım.

R packages

 • R Package Documentation
 • R Packages Search and Statistics
 • ReporteRs is an R package for creating Microsoft Word and Powerpoint documents.
 • officer Manipulation of Microsoft Word and PowerPoint Documents
 • pubh
 • What does visdat do?
Initially inspired by csv-fingerprint, vis_dat helps you visualise a dataframe and “get a look at the data” by displaying the variable classes in a dataframe as a plot with vis_dat, and getting a brief look into missing data patterns using vis_miss.
 • R Package Documentation
 • R Packages Search and Statistics
 • ReporteRs is an R package for creating Microsoft Word and Powerpoint documents.
 • officer Manipulation of Microsoft Word and PowerPoint Documents
 • pubh
 • What does visdat do?
Initially inspired by csv-fingerprint, vis_dat helps you visualise a dataframe and “get a look at the data” by displaying the variable classes in a dataframe as a plot with vis_dat, and getting a brief look into missing data patterns using vis_miss.
 • ReporteRs is an R package for creating Microsoft Word and Powerpoint documents.
 • officer Manipulation of Microsoft Word and PowerPoint Documents
 • pubh
 • What does visdat do?
Initially inspired by csv-fingerprint, vis_dat helps you visualise a dataframe and “get a look at the data” by displaying the variable classes in a dataframe as a plot with vis_dat, and getting a brief look into missing data patterns using vis_miss.
 • R Package Documentation
 • R Packages Search and Statistics
 • ReporteRs is an R package for creating Microsoft Word and Powerpoint documents.
 • officer Manipulation of Microsoft Word and PowerPoint Documents
 • pubh
 • What does visdat do?
Initially inspired by csv-fingerprint, vis_dat helps you visualise a dataframe and “get a look at the data” by displaying the variable classes in a dataframe as a plot with vis_dat, and getting a brief look into missing data patterns using vis_miss.

R packages

 • ReporteRs is an R package for creating Microsoft Word and Powerpoint documents.
 • officer Manipulation of Microsoft Word and PowerPoint Documents
 • pubh
 • What does visdat do?
Initially inspired by csv-fingerprint, vis_dat helps you visualise a dataframe and “get a look at the data” by displaying the variable classes in a dataframe as a plot with vis_dat, and getting a brief look into missing data patterns using vis_miss.
 • R Package Documentation
 • Snippets Run any R code you like
 • Getting R and Java 1.8 to work together on OSX
 • Jamovi is an open source R based statistics program with "clickable" interface.
 • R commander (Rcmdr)
 • JASP is another R based statistical open source software, also has Bayesian features
 • RKWard
 • The MacPorts Project Official Homepage
 • How to install and use MacPorts
 • Rattle: A Graphical User Interface for Data Mining using R
 • R Package Documentation
 • Snippets Run any R code you like
 • Getting R and Java 1.8 to work together on OSX
 • Jamovi is an open source R based statistics program with "clickable" interface.
 • R commander (Rcmdr)
 • JASP is another R based statistical open source software, also has Bayesian features
 • RKWard
 • The MacPorts Project Official Homepage
 • How to install and use MacPorts
 • Rattle: A Graphical User Interface for Data Mining using R
 • R Package Documentation
 • Snippets Run any R code you like
 • Getting R and Java 1.8 to work together on OSX
 • Jamovi is an open source R based statistics program with "clickable" interface.
 • R commander (Rcmdr)
 • JASP is another R based statistical open source software, also has Bayesian features
 • RKWard
 • The MacPorts Project Official Homepage
 • How to install and use MacPorts
 • Rattle: A Graphical User Interface for Data Mining using R