Lab Cellular Injury

Lab Cellular Injury

Last updated:
Name of the Lecture:
Required Prior Knowledge:
Aim of the Lecture:
Goals of the lecture:
Slides:
Hyperplastic-hypertrophic myometrium
Ochranosis, femur head
Hyperplasia, thyroid
anthracotic pigments, lymph node
cholesterolosis, gallbladder
References:
Last updated:
Name of the Lecture:
Required Prior Knowledge:
Aim of the Lecture:
Goals of the lecture:
Slides:
Hyperplastic-hypertrophic myometrium
Ochranosis, femur head
Hyperplasia, thyroid
anthracotic pigments, lymph node
cholesterolosis, gallbladder
References:

Lab Cellular Injury

Last updated:
Name of the Lecture:
Required Prior Knowledge:
Aim of the Lecture:
Goals of the lecture:
Slides:
Hyperplastic-hypertrophic myometrium
Ochranosis, femur head
Hyperplasia, thyroid
anthracotic pigments, lymph node
cholesterolosis, gallbladder
References:
Emphysema
Edema, lung
Bronchiectasis in a cystic fibrosis patient
Pnemonia
Hemorrhagic (Red) infarct, lung
Vocal Cord Polyp
Aspergillus, Lung
Emphysema
Edema, lung
Bronchiectasis in a cystic fibrosis patient
Pnemonia
Hemorrhagic (Red) infarct, lung
Vocal Cord Polyp
Aspergillus, Lung

Lab: Diseases and Tumors of Respiratory System-1

Emphysema
Edema, lung
Bronchiectasis in a cystic fibrosis patient
Pnemonia
Hemorrhagic (Red) infarct, lung
Vocal Cord Polyp
Aspergillus, Lung
Adenocarcinoma of Lung
Squamous Cell Carcinoma of Lung
SMALL CELL CARCINOMA
CARCINOID TUMOR
MESOTHELIOMA
Adenocarcinoma of Lung
Squamous Cell Carcinoma of Lung
SMALL CELL CARCINOMA
CARCINOID TUMOR
MESOTHELIOMA

Lab: Diseases and Tumors of Respiratory System-2

Adenocarcinoma of Lung
Squamous Cell Carcinoma of Lung
SMALL CELL CARCINOMA
CARCINOID TUMOR
MESOTHELIOMA
Last updated:
Name of the Lecture:
Required Prior Knowledge:
Aim of the Lecture:
Goals of the lecture:
Slides:
Glomerullerdeglobal glomerulosklerozvar. Interstisyumda plazma, lenfosit ve eozinofil lokosit icereniltihabi hücreinfiltrasyonu,tubullerde atrofiizlendi. Tubullerdetiroidizasyonizlendi. Damarlarda intimal proliferasyon vardır. Tanı: Kronik pyelonefrit
Amilod
Glomerullerde eozinofilik global birikim izlenmektedir. Eozinofilik materyalin naturunu aydinlatmak icin yapilan histokimyasal boya Kristal viyole`de parlak fusya rengi boyanma gozlenmistir. Tani amiloidoz
Bobrek igne biyopsisi korteks ve medulla icermektedir. Damarda kolesterol klefti iceren kolesterol embolisi izlenmiştir. Tubullerde iskemiye bağlı dejeneratif degisiklikler( bazal membrane kalınlaşması, tubuler epitel hücrelerinin lümene dökülmesi) ve atrofi gözlenmektedir. Tani: Kolesterol embolisi
Böbrek iğne biyopsisi korteks içermektedir. Glomerullerden birinde fokal segmental glomeruloskleroz gözlenmiştir. Arteriollerde hiperplastik arterioloskleroz dikkati cekmistir. Tubullerde atrofi mevcuttur. Tani: malign hipertansiyona sekonder değişiklikler
References:
Last updated:
Name of the Lecture:
Required Prior Knowledge:
Aim of the Lecture:
Goals of the lecture:
Slides:
Glomerullerdeglobal glomerulosklerozvar. Interstisyumda plazma, lenfosit ve eozinofil lokosit icereniltihabi hücreinfiltrasyonu,tubullerde atrofiizlendi. Tubullerdetiroidizasyonizlendi. Damarlarda intimal proliferasyon vardır. Tanı: Kronik pyelonefrit
Amilod
Glomerullerde eozinofilik global birikim izlenmektedir. Eozinofilik materyalin naturunu aydinlatmak icin yapilan histokimyasal boya Kristal viyole`de parlak fusya rengi boyanma gozlenmistir. Tani amiloidoz
Bobrek igne biyopsisi korteks ve medulla icermektedir. Damarda kolesterol klefti iceren kolesterol embolisi izlenmiştir. Tubullerde iskemiye bağlı dejeneratif degisiklikler( bazal membrane kalınlaşması, tubuler epitel hücrelerinin lümene dökülmesi) ve atrofi gözlenmektedir. Tani: Kolesterol embolisi
Böbrek iğne biyopsisi korteks içermektedir. Glomerullerden birinde fokal segmental glomeruloskleroz gözlenmiştir. Arteriollerde hiperplastik arterioloskleroz dikkati cekmistir. Tubullerde atrofi mevcuttur. Tani: malign hipertansiyona sekonder değişiklikler
References:

Lab: Glomerular Diseases

Last updated:
Name of the Lecture:
Required Prior Knowledge:
Aim of the Lecture:
Goals of the lecture:
Slides:
Glomerullerdeglobal glomerulosklerozvar. Interstisyumda plazma, lenfosit ve eozinofil lokosit icereniltihabi hücreinfiltrasyonu,tubullerde atrofiizlendi. Tubullerdetiroidizasyonizlendi. Damarlarda intimal proliferasyon vardır. Tanı: Kronik pyelonefrit
Amilod
Glomerullerde eozinofilik global birikim izlenmektedir. Eozinofilik materyalin naturunu aydinlatmak icin yapilan histokimyasal boya Kristal viyole`de parlak fusya rengi boyanma gozlenmistir. Tani amiloidoz
Bobrek igne biyopsisi korteks ve medulla icermektedir. Damarda kolesterol klefti iceren kolesterol embolisi izlenmiştir. Tubullerde iskemiye bağlı dejeneratif degisiklikler( bazal membrane kalınlaşması, tubuler epitel hücrelerinin lümene dökülmesi) ve atrofi gözlenmektedir. Tani: Kolesterol embolisi
Böbrek iğne biyopsisi korteks içermektedir. Glomerullerden birinde fokal segmental glomeruloskleroz gözlenmiştir. Arteriollerde hiperplastik arterioloskleroz dikkati cekmistir. Tubullerde atrofi mevcuttur. Tani: malign hipertansiyona sekonder değişiklikler
References:
CERVİX: Transformation Zone, Squamocolumnar Junction And Squamous Metaplasia
Squamous Cell Carcinoma, Cervix
Secretory Endometrium
Proliferative Endometrium
Endometrial Polyp
ENDOMETRİAL ADENOCARCINOMA
Leiomyoma
Leiomyosarcoma
HYDATIFORM MOLE
TERATOMA
SEROUS PAPILLARY CYSTADENOCARCINOMA
CERVİX: Transformation Zone, Squamocolumnar Junction And Squamous Metaplasia
Squamous Cell Carcinoma, Cervix
Secretory Endometrium
Proliferative Endometrium
Endometrial Polyp
ENDOMETRİAL ADENOCARCINOMA
Leiomyoma
Leiomyosarcoma
HYDATIFORM MOLE
TERATOMA
SEROUS PAPILLARY CYSTADENOCARCINOMA

Lab: Gynecologic pathologies

CERVİX: Transformation Zone, Squamocolumnar Junction And Squamous Metaplasia
Squamous Cell Carcinoma, Cervix
Secretory Endometrium
Proliferative Endometrium
Endometrial Polyp
ENDOMETRİAL ADENOCARCINOMA
Leiomyoma
Leiomyosarcoma
HYDATIFORM MOLE
TERATOMA
SEROUS PAPILLARY CYSTADENOCARCINOMA
Last updated:
Name of the Lecture:
Required Prior Knowledge:
Aim of the Lecture:
Goals of the lecture:
Slides:
Venous Thrombosis
Nasal Polyp
ischemic necrosis, testis
Hemorrhagic (Red) infarct, lung
Hemorrhagic (Red) infarct, Testis
References:
Last updated:
Name of the Lecture:
Required Prior Knowledge:
Aim of the Lecture:
Goals of the lecture:
Slides:
Venous Thrombosis
Nasal Polyp
ischemic necrosis, testis
Hemorrhagic (Red) infarct, lung
Hemorrhagic (Red) infarct, Testis
References:

Lab Hemodynamic Disorders

Last updated:
Name of the Lecture:
Required Prior Knowledge:
Aim of the Lecture:
Goals of the lecture:
Slides:
Venous Thrombosis
Nasal Polyp
ischemic necrosis, testis
Hemorrhagic (Red) infarct, lung
Hemorrhagic (Red) infarct, Testis
References:
Last updated:
Name of the Lecture:
Required Prior Knowledge:
Aim of the Lecture:
Goals of the lecture:
Slides:
Necrotizing Granulamatous Lymphadenitis
Granulamatous Inflammation, Caseification
Acute suppurative lymphadenitis
Intestinal parasite, Taenia saginata
Cyst Hidatid
Amyloidosis, kidney
Enterobius vermicularis, appendix
Enterobius vermicularis, appendix
Aspergillus, Lung
References:
Last updated:
Name of the Lecture:
Required Prior Knowledge:
Aim of the Lecture:
Goals of the lecture:
Slides:
Necrotizing Granulamatous Lymphadenitis
Granulamatous Inflammation, Caseification
Acute suppurative lymphadenitis
Intestinal parasite, Taenia saginata
Cyst Hidatid
Amyloidosis, kidney
Enterobius vermicularis, appendix
Enterobius vermicularis, appendix
Aspergillus, Lung
References:

Lab: Infectious agents in tissues

Last updated:
Name of the Lecture:
Required Prior Knowledge:
Aim of the Lecture:
Goals of the lecture:
Slides:
Necrotizing Granulamatous Lymphadenitis
Granulamatous Inflammation, Caseification
Acute suppurative lymphadenitis
Intestinal parasite, Taenia saginata
Cyst Hidatid
Amyloidosis, kidney
Enterobius vermicularis, appendix
Enterobius vermicularis, appendix
Aspergillus, Lung
References:
FIBROADENOMA, BREAST
Fibrocyctic Changes, Epithelial Hyperplasia, Apocrine Metaplasia, Sclerosing Adenosis, Blunt Duct Adenosis
INFILTRATIVE DUCTAL CARCINOMA, BREAST
FIBROADENOMA, BREAST
Fibrocyctic Changes, Epithelial Hyperplasia, Apocrine Metaplasia, Sclerosing Adenosis, Blunt Duct Adenosis
INFILTRATIVE DUCTAL CARCINOMA, BREAST

Lab: Pathology of Breast

FIBROADENOMA, BREAST
Fibrocyctic Changes, Epithelial Hyperplasia, Apocrine Metaplasia, Sclerosing Adenosis, Blunt Duct Adenosis
INFILTRATIVE DUCTAL CARCINOMA, BREAST
Last updated:01/04/2015
Name of the Lecture:Santral Sinir Sistemi Patolojisi, Laboratuvar Dersi
Required Prior Knowledge:Santral Sinir Sistemi Patolojisi Teorik Derslerinin gözden geçirilmiş olması
Aim of the Lecture:Santral Sinir Sistemi Patolojisi hakkındaki teorik ders bilgilerini pekiştirmek
Goals of the lecture:Santral sinir sisteminin inflamatuar, iskemik ve neoplastik hastalıkları hakkındaki örnek lezyonların histomorfolojik özelliklerinin öğrenilmesi
Slides:
 1. 1.
  Kriptokok menenjiti
Bu örnek uzun süre yoğun bakımda kalmış, immünsüprese bir hastanın otopsisi sırasında beyinden örneklenmiştir. Bu preperata dışarıdan baktığınızda (Resim 1A) gri ve beyaz maddeyi ayırt edebilirsiniz. Korteksin hemen üzerinde araknoid mesafede bir kalınlaşma mevcut. Bu alana mikroskopta baktığımızda yoğun bir akut inflamasyon izlemekteyiz (Resim 1B). Arada küçük, içi boş daireler şeklinde yapılar kriptokoklardır (Resim 1C-1D).
Resim 1A:
cryptococcus-2x.jpg
Resim 1B:
cryptococcus-10x.jpg
Resim 1C:
cryptococcus-40x.jpg
Resim 1D:
cryptococcus-100x.jpg
 1. 1.
  Subakut infarkt
Bu örnek neoplazi şüphesi ile örneklenmiş bir beyin parankim enfarktına aittir.
Küçük büyütmeden vasküler yapıların oldukça belirgin olduğunu görebiliyoruz. Bu vasküler belirginlik klinik ayırıcı tanıda neoplazilerde de bulunduğundan hastadan bu örnekleme yapılmış.
Lezyonda nekroz alanları görülmektedir.
Vasküler yapılar yüksek dereceli tümörlerde görüldüğü gibi glomerüloid morfolojide değildir, endotelyal proliferasyonları yoktur.
Lezyonda geniş, köpüksü sitoplazmalı makrofajlar (histiyositler) görülmektedir. Bu makrofajlar nekrotik debrileri ortadan kaldırmaktadırlar.
Lezyona ait orijinal preperatlarda lezyon çevresinde reaktif astrositler de izlenmektedir.
 1. 1.
  Pilositik Astrositom
Bu lezyon genç bir hastanın serebellar yerleşimli kistik alanlar içeren kitlesinden örneklenmiştir.
Örnek tümüyle neoplazmdan oluşmaktadır. Morfoloji oldukça heterojendir. Daha selüler alanlar yanısıra hiposelüler kistik gevşeme alanları da mevcuttur.
Mitotik aktivite, glomeruloid vasküler prolifeasyon ya da nekroz gibi yüksek dereceli glial tümörlere ait bulgular yoktur.
Özellikle selüler alanlarda karakteristik Rozenthal lifleri ve eozinofilik globoid cisimcikler seçilebilmektedir.
Pilositik astrositomlar DSÖ, derece I tümörlerdir.
 1. 1.
  Meningiom
Bu örnek dura ile ilşkili bir lezyondur. Preperatın bir kenarındaki fibröz doku niteliğinde dura mater üzerinde gelişmiş meningiomda, psammomatöz kalsifikasyon alanlarını görebiliyoruz.
Büyük büyütmelerde hücrelerin sitoplazmik sınırlarını net seçemediğimizi, sinsityal eozinofilik sitoplazmalı olduklarını görebiliyoruz. Hücreler yuvarlak, oval nükleusludur; nükleuslarda yer yer inklüzyonlar da görülmektedir.
Artmış mitoz, nekroz gibi atipi kriterleri taşımadığından ve beyin parankim invazyonu göstermediğinden bu meningiom, DSÖ derece I meningotelyal bir meningiomdur.
References:
Robbins Basic Pathology, 9th edition, p.829, Figure 22-19
Last updated:01/04/2015
Name of the Lecture:Santral Sinir Sistemi Patolojisi, Laboratuvar Dersi
Required Prior Knowledge:Santral Sinir Sistemi Patolojisi Teorik Derslerinin gözden geçirilmiş olması
Aim of the Lecture:Santral Sinir Sistemi Patolojisi hakkındaki teorik ders bilgilerini pekiştirmek
Goals of the lecture:Santral sinir sisteminin inflamatuar, iskemik ve neoplastik hastalıkları hakkındaki örnek lezyonların histomorfolojik özelliklerinin öğrenilmesi
Slides:
 1. 1.
  Kriptokok menenjiti
Bu örnek uzun süre yoğun bakımda kalmış, immünsüprese bir hastanın otopsisi sırasında beyinden örneklenmiştir. Bu preperata dışarıdan baktığınızda (Resim 1A) gri ve beyaz maddeyi ayırt edebilirsiniz. Korteksin hemen üzerinde araknoid mesafede bir kalınlaşma mevcut. Bu alana mikroskopta baktığımızda yoğun bir akut inflamasyon izlemekteyiz (Resim 1B). Arada küçük, içi boş daireler şeklinde yapılar kriptokoklardır (Resim 1C-1D).
Resim 1A:
cryptococcus-2x.jpg
Resim 1B:
cryptococcus-10x.jpg
Resim 1C:
cryptococcus-40x.jpg
Resim 1D:
cryptococcus-100x.jpg
 1. 1.
  Subakut infarkt
Bu örnek neoplazi şüphesi ile örneklenmiş bir beyin parankim enfarktına aittir.
Küçük büyütmeden vasküler yapıların oldukça belirgin olduğunu görebiliyoruz. Bu vasküler belirginlik klinik ayırıcı tanıda neoplazilerde de bulunduğundan hastadan bu örnekleme yapılmış.
Lezyonda nekroz alanları görülmektedir.
Vasküler yapılar yüksek dereceli tümörlerde görüldüğü gibi glomerüloid morfolojide değildir, endotelyal proliferasyonları yoktur.
Lezyonda geniş, köpüksü sitoplazmalı makrofajlar (histiyositler) görülmektedir. Bu makrofajlar nekrotik debrileri ortadan kaldırmaktadırlar.
Lezyona ait orijinal preperatlarda lezyon çevresinde reaktif astrositler de izlenmektedir.
 1. 1.
  Pilositik Astrositom
Bu lezyon genç bir hastanın serebellar yerleşimli kistik alanlar içeren kitlesinden örneklenmiştir.
Örnek tümüyle neoplazmdan oluşmaktadır. Morfoloji oldukça heterojendir. Daha selüler alanlar yanısıra hiposelüler kistik gevşeme alanları da mevcuttur.
Mitotik aktivite, glomeruloid vasküler prolifeasyon ya da nekroz gibi yüksek dereceli glial tümörlere ait bulgular yoktur.
Özellikle selüler alanlarda karakteristik Rozenthal lifleri ve eozinofilik globoid cisimcikler seçilebilmektedir.
Pilositik astrositomlar DSÖ, derece I tümörlerdir.
 1. 1.
  Meningiom
Bu örnek dura ile ilşkili bir lezyondur. Preperatın bir kenarındaki fibröz doku niteliğinde dura mater üzerinde gelişmiş meningiomda, psammomatöz kalsifikasyon alanlarını görebiliyoruz.
Büyük büyütmelerde hücrelerin sitoplazmik sınırlarını net seçemediğimizi, sinsityal eozinofilik sitoplazmalı olduklarını görebiliyoruz. Hücreler yuvarlak, oval nükleusludur; nükleuslarda yer yer inklüzyonlar da görülmektedir.
Artmış mitoz, nekroz gibi atipi kriterleri taşımadığından ve beyin parankim invazyonu göstermediğinden bu meningiom, DSÖ derece I meningotelyal bir meningiomdur.
References:
Robbins Basic Pathology, 9th edition, p.829, Figure 22-19

Lab: Pathology of CNS

Last updated:01/04/2015
Name of the Lecture:Santral Sinir Sistemi Patolojisi, Laboratuvar Dersi
Required Prior Knowledge:Santral Sinir Sistemi Patolojisi Teorik Derslerinin gözden geçirilmiş olması
Aim of the Lecture:Santral Sinir Sistemi Patolojisi hakkındaki teorik ders bilgilerini pekiştirmek
Goals of the lecture:Santral sinir sisteminin inflamatuar, iskemik ve neoplastik hastalıkları hakkındaki örnek lezyonların histomorfolojik özelliklerinin öğrenilmesi
Slides:
 1. 1.
  Kriptokok menenjiti
Bu örnek uzun süre yoğun bakımda kalmış, immünsüprese bir hastanın otopsisi sırasında beyinden örneklenmiştir. Bu preperata dışarıdan baktığınızda (Resim 1A) gri ve beyaz maddeyi ayırt edebilirsiniz. Korteksin hemen üzerinde araknoid mesafede bir kalınlaşma mevcut. Bu alana mikroskopta baktığımızda yoğun bir akut inflamasyon izlemekteyiz (Resim 1B). Arada küçük, içi boş daireler şeklinde yapılar kriptokoklardır (Resim 1C-1D).
Resim 1A:
cryptococcus-2x.jpg
Resim 1B:
cryptococcus-10x.jpg
Resim 1C:
cryptococcus-40x.jpg
Resim 1D:
cryptococcus-100x.jpg
 1. 1.
  Subakut infarkt
Bu örnek neoplazi şüphesi ile örneklenmiş bir beyin parankim enfarktına aittir.
Küçük büyütmeden vasküler yapıların oldukça belirgin olduğunu görebiliyoruz. Bu vasküler belirginlik klinik ayırıcı tanıda neoplazilerde de bulunduğundan hastadan bu örnekleme yapılmış.
Lezyonda nekroz alanları görülmektedir.
Vasküler yapılar yüksek dereceli tümörlerde görüldüğü gibi glomerüloid morfolojide değildir, endotelyal proliferasyonları yoktur.
Lezyonda geniş, köpüksü sitoplazmalı makrofajlar (histiyositler) görülmektedir. Bu makrofajlar nekrotik debrileri ortadan kaldırmaktadırlar.
Lezyona ait orijinal preperatlarda lezyon çevresinde reaktif astrositler de izlenmektedir.
 1. 1.
  Pilositik Astrositom
Bu lezyon genç bir hastanın serebellar yerleşimli kistik alanlar içeren kitlesinden örneklenmiştir.
Örnek tümüyle neoplazmdan oluşmaktadır. Morfoloji oldukça heterojendir. Daha selüler alanlar yanısıra hiposelüler kistik gevşeme alanları da mevcuttur.
Mitotik aktivite, glomeruloid vasküler prolifeasyon ya da nekroz gibi yüksek dereceli glial tümörlere ait bulgular yoktur.
Özellikle selüler alanlarda karakteristik Rozenthal lifleri ve eozinofilik globoid cisimcikler seçilebilmektedir.
Pilositik astrositomlar DSÖ, derece I tümörlerdir.
 1. 1.
  Meningiom
Bu örnek dura ile ilşkili bir lezyondur. Preperatın bir kenarındaki fibröz doku niteliğinde dura mater üzerinde gelişmiş meningiomda, psammomatöz kalsifikasyon alanlarını görebiliyoruz.
Büyük büyütmelerde hücrelerin sitoplazmik sınırlarını net seçemediğimizi, sinsityal eozinofilik sitoplazmalı olduklarını görebiliyoruz. Hücreler yuvarlak, oval nükleusludur; nükleuslarda yer yer inklüzyonlar da görülmektedir.
Artmış mitoz, nekroz gibi atipi kriterleri taşımadığından ve beyin parankim invazyonu göstermediğinden bu meningiom, DSÖ derece I meningotelyal bir meningiomdur.
References:
Robbins Basic Pathology, 9th edition, p.829, Figure 22-19
Last updated:
Name of the Lecture:
Required Prior Knowledge:
Aim of the Lecture:
Goals of the lecture:
Slides:
Multinodular Goitre
PAPILLARY CARCINOMA, THYROID
Papillary Microcarcinoma, Thyroid
Diffuse Hyperplasia Of Thyroid
Chronic Lymphocytic Thyroiditis
References:
Last updated:
Name of the Lecture:
Required Prior Knowledge:
Aim of the Lecture:
Goals of the lecture:
Slides:
Multinodular Goitre
PAPILLARY CARCINOMA, THYROID
Papillary Microcarcinoma, Thyroid
Diffuse Hyperplasia Of Thyroid
Chronic Lymphocytic Thyroiditis
References:

Lab: Pathology of Endocrine System-1

Last updated:
Name of the Lecture:
Required Prior Knowledge:
Aim of the Lecture:
Goals of the lecture:
Slides:
Multinodular Goitre
PAPILLARY CARCINOMA, THYROID
Papillary Microcarcinoma, Thyroid
Diffuse Hyperplasia Of Thyroid
Chronic Lymphocytic Thyroiditis
References:
Last updated:
Name of the Lecture:
Required Prior Knowledge:
Aim of the Lecture:
Goals of the lecture:
Slides:
Pituitary adenoma
PHEOCHROMOCYTOMA
Parathyroid Adenoma
References:
Last updated:
Name of the Lecture:
Required Prior Knowledge:
Aim of the Lecture:
Goals of the lecture:
Slides:
Pituitary adenoma
PHEOCHROMOCYTOMA
Parathyroid Adenoma
References:

Lab: Pathology of Endocrine System-2

Last updated:
Name of the Lecture:
Required Prior Knowledge:
Aim of the Lecture:
Goals of the lecture:
Slides:
Pituitary adenoma
PHEOCHROMOCYTOMA
Parathyroid Adenoma
References:
Last updated:
Name of the Lecture:
Required Prior Knowledge:
Aim of the Lecture:
Goals of the lecture:
Slides:
TUBULAR ADENOMA
Sessile Serrated Adenoma
Poorly Differentiated Gastric CA With Signet Ring Cell Component (Linitis Plastica)
Poorly Differentiated Gastric CA With Signet Ring Cell Component (Linitis Plastica)
Moderately Differentiated Colorectal Adenocarcinoma
Poorly Differentiated Gastric CA With Signet Ring Cell Component (Linitis Plastica)
References:
Last updated:
Name of the Lecture:
Required Prior Knowledge:
Aim of the Lecture:
Goals of the lecture:
Slides:
TUBULAR ADENOMA
Sessile Serrated Adenoma
Poorly Differentiated Gastric CA With Signet Ring Cell Component (Linitis Plastica)
Poorly Differentiated Gastric CA With Signet Ring Cell Component (Linitis Plastica)
Moderately Differentiated Colorectal Adenocarcinoma
Poorly Differentiated Gastric CA With Signet Ring Cell Component (Linitis Plastica)
References:

Lab: Pathology of Gastrointestinal Tract-1

Last updated:
Name of the Lecture:
Required Prior Knowledge:
Aim of the Lecture:
Goals of the lecture:
Slides:
TUBULAR ADENOMA
Sessile Serrated Adenoma
Poorly Differentiated Gastric CA With Signet Ring Cell Component (Linitis Plastica)
Poorly Differentiated Gastric CA With Signet Ring Cell Component (Linitis Plastica)
Moderately Differentiated Colorectal Adenocarcinoma
Poorly Differentiated Gastric CA With Signet Ring Cell Component (Linitis Plastica)
References:
Last updated:
Name of the Lecture:
Required Prior Knowledge:
Aim of the Lecture:
Goals of the lecture:
Slides:
Acute Appendicitis, Perforated
Ulcer, stomach
Chronic Atrophic Gastritis and focal intestinal metaplasia
Enterobius vermicularis, appendix
Giardiasis, duodenum
İyi diferansiye Nöroendokrin Tümör
Neuroendocrine Carcinoma
Warthin Tumor
Pleomorphic Adenoma
References:
Last updated:
Name of the Lecture:
Required Prior Knowledge:
Aim of the Lecture:
Goals of the lecture:
Slides:
Acute Appendicitis, Perforated
Ulcer, stomach
Chronic Atrophic Gastritis and focal intestinal metaplasia
Enterobius vermicularis, appendix
Giardiasis, duodenum
İyi diferansiye Nöroendokrin Tümör
Neuroendocrine Carcinoma
Warthin Tumor
Pleomorphic Adenoma
References:

Lab: Pathology of Gastrointestinal Tract-2

Last updated:
Name of the Lecture:
Required Prior Knowledge:
Aim of the Lecture:
Goals of the lecture:
Slides:
Acute Appendicitis, Perforated
Ulcer, stomach
Chronic Atrophic Gastritis and focal intestinal metaplasia
Enterobius vermicularis, appendix
Giardiasis, duodenum
İyi diferansiye Nöroendokrin Tümör
Neuroendocrine Carcinoma
Warthin Tumor
Pleomorphic Adenoma
References:
Last updated:
Name of the Lecture:
Required Prior Knowledge:
Aim of the Lecture:
Goals of the lecture:
Slides:
Leucocytoclastic Vasculitis, Of Skin
Subacute Myocardial Infarction, Organizing Thrombus
Thrombus
Myocardial Infarction
Pyogenic Granuloma
Hemangioma
Venous Thrombosis
 • Lökoklastik vaskülit
Normal görünümde epidermis altında, dermisde küçük damarlar çevresinde ve damar duvarında yoğun inflamasyon izlenmiştir. Bu inflamasyon içinde çok sayıda nötrofil lökositler görülmektedir. Endotel lümenlerin birkaçının lümeninde fibrin izlendi. Damar entolleri şişkin. Bazı damar yapılarının lümeni daralmış ve yer yer kapanmış.
17751- Venöz trombüs
Damar duvarına bir alanda tutunan ve damar lümeninin tamamını dolduran trombüs izlenmekte. Trombüs fibrinden oluşmakta. Bir alanda trombüsde organizasyon ve yeni damar oluşumu (rekanalizasyon ) çevresinde kronik inflamatuar hücreler izlenmiştir.
 • Pyojenik granülom (lobüler kapiller hemanjiom)
El parmaklarında hızla büyüyen polipod bir lezyon ile başvuran hastanın eksizyon biyopsisinde : dermisde lobüler tarzda gelişim gösteren küçük damar yapılarından oluşan vasküler bir lezyon izlenmiştir. Bu vasküler yapılarda belirgin bir atipi, pleomorfizm, nekroz veya artmış mitoz gibi malignite bulguları içermemektedir.
– Kavernöz hemanjiom
İçleri eritrositler ile dolu, çoğunluğu orta çaplı arter yapılardan oluşan benign vasküler bir neoplazm. Malignite özellikleri ( belirgin bir atipi, pleomorfizm, nekroz veya artmış mitoz gibi) taşımamaktadır.
 • Kronik infarkt ve trombüs
Kalp dokusundan alınan kesitlerde yaygın fibrozis ve kronik infarkt bulguları gözükmekte. Myokard içinde bir damarda trombüs oluşumu izlenmekte.
Endokardiyal alanda subakut infarkt alanı ve iltihabi granülasyon dokusu oluşumu izlenmekte. Diğer alanlarda myokard içinde myofibrillerde kayıp, fibrozis ve bir damar içinde trombüz görülmüştür. Aha önce kronik iskemik hastalığı olan vakada yeni iyileşmekte olan subendokardiyak infarkt alanları görülmekte.
Aynı hastaya ait kronik infarkt ve fibrozis alanları
References:
Last updated:
Name of the Lecture:
Required Prior Knowledge:
Aim of the Lecture:
Goals of the lecture:
Slides:
Leucocytoclastic Vasculitis, Of Skin
Subacute Myocardial Infarction, Organizing Thrombus
Thrombus
Myocardial Infarction
Pyogenic Granuloma
Hemangioma
Venous Thrombosis
 • Lökoklastik vaskülit
Normal görünümde epidermis altında, dermisde küçük damarlar çevresinde ve damar duvarında yoğun inflamasyon izlenmiştir. Bu inflamasyon içinde çok sayıda nötrofil lökositler görülmektedir. Endotel lümenlerin birkaçının lümeninde fibrin izlendi. Damar entolleri şişkin. Bazı damar yapılarının lümeni daralmış ve yer yer kapanmış.
17751- Venöz trombüs
Damar duvarına bir alanda tutunan ve damar lümeninin tamamını dolduran trombüs izlenmekte. Trombüs fibrinden oluşmakta. Bir alanda trombüsde organizasyon ve yeni damar oluşumu (rekanalizasyon ) çevresinde kronik inflamatuar hücreler izlenmiştir.
 • Pyojenik granülom (lobüler kapiller hemanjiom)
El parmaklarında hızla büyüyen polipod bir lezyon ile başvuran hastanın eksizyon biyopsisinde : dermisde lobüler tarzda gelişim gösteren küçük damar yapılarından oluşan vasküler bir lezyon izlenmiştir. Bu vasküler yapılarda belirgin bir atipi, pleomorfizm, nekroz veya artmış mitoz gibi malignite bulguları içermemektedir.
– Kavernöz hemanjiom
İçleri eritrositler ile dolu, çoğunluğu orta çaplı arter yapılardan oluşan benign vasküler bir neoplazm. Malignite özellikleri ( belirgin bir atipi, pleomorfizm, nekroz veya artmış mitoz gibi) taşımamaktadır.
 • Kronik infarkt ve trombüs
Kalp dokusundan alınan kesitlerde yaygın fibrozis ve kronik infarkt bulguları gözükmekte. Myokard içinde bir damarda trombüs oluşumu izlenmekte.
Endokardiyal alanda subakut infarkt alanı ve iltihabi granülasyon dokusu oluşumu izlenmekte. Diğer alanlarda myokard içinde myofibrillerde kayıp, fibrozis ve bir damar içinde trombüz görülmüştür. Aha önce kronik iskemik hastalığı olan vakada yeni iyileşmekte olan subendokardiyak infarkt alanları görülmekte.
Aynı hastaya ait kronik infarkt ve fibrozis alanları
References:

Lab: Pathology of Heart and Vascular Diseases

Last updated:
Name of the Lecture:
Required Prior Knowledge:
Aim of the Lecture:
Goals of the lecture:
Slides:
Leucocytoclastic Vasculitis, Of Skin
Subacute Myocardial Infarction, Organizing Thrombus
Thrombus
Myocardial Infarction
Pyogenic Granuloma
Hemangioma
Venous Thrombosis
 • Lökoklastik vaskülit
Normal görünümde epidermis altında, dermisde küçük damarlar çevresinde ve damar duvarında yoğun inflamasyon izlenmiştir. Bu inflamasyon içinde çok sayıda nötrofil lökositler görülmektedir. Endotel lümenlerin birkaçının lümeninde fibrin izlendi. Damar entolleri şişkin. Bazı damar yapılarının lümeni daralmış ve yer yer kapanmış.
17751- Venöz trombüs
Damar duvarına bir alanda tutunan ve damar lümeninin tamamını dolduran trombüs izlenmekte. Trombüs fibrinden oluşmakta. Bir alanda trombüsde organizasyon ve yeni damar oluşumu (rekanalizasyon ) çevresinde kronik inflamatuar hücreler izlenmiştir.
 • Pyojenik granülom (lobüler kapiller hemanjiom)
El parmaklarında hızla büyüyen polipod bir lezyon ile başvuran hastanın eksizyon biyopsisinde : dermisde lobüler tarzda gelişim gösteren küçük damar yapılarından oluşan vasküler bir lezyon izlenmiştir. Bu vasküler yapılarda belirgin bir atipi, pleomorfizm, nekroz veya artmış mitoz gibi malignite bulguları içermemektedir.
– Kavernöz hemanjiom
İçleri eritrositler ile dolu, çoğunluğu orta çaplı arter yapılardan oluşan benign vasküler bir neoplazm. Malignite özellikleri ( belirgin bir atipi, pleomorfizm, nekroz veya artmış mitoz gibi) taşımamaktadır.
 • Kronik infarkt ve trombüs
Kalp dokusundan alınan kesitlerde yaygın fibrozis ve kronik infarkt bulguları gözükmekte. Myokard içinde bir damarda trombüs oluşumu izlenmekte.
Endokardiyal alanda subakut infarkt alanı ve iltihabi granülasyon dokusu oluşumu izlenmekte. Diğer alanlarda myokard içinde myofibrillerde kayıp, fibrozis ve bir damar içinde trombüz görülmüştür. Aha önce kronik iskemik hastalığı olan vakada yeni iyileşmekte olan subendokardiyak infarkt alanları görülmekte.
Aynı hastaya ait kronik infarkt ve fibrozis alanları
References: