Lab Cellular Injury

Lab Cellular Injury

Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

Hyperplastic-hypertrophic myometrium

Ochranosis, femur head

Hyperplasia, thyroid

anthracotic pigments, lymph node

cholesterolosis, gallbladder

References:

Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

Hyperplastic-hypertrophic myometrium

Ochranosis, femur head

Hyperplasia, thyroid

anthracotic pigments, lymph node

cholesterolosis, gallbladder

References:

Lab Cellular Injury

Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

Hyperplastic-hypertrophic myometrium

Ochranosis, femur head

Hyperplasia, thyroid

anthracotic pigments, lymph node

cholesterolosis, gallbladder

References:

Emphysema

Edema, lung

Bronchiectasis in a cystic fibrosis patient

Pnemonia

Hemorrhagic (Red) infarct, lung

Vocal Cord Polyp

Aspergillus, Lung

Emphysema

Edema, lung

Bronchiectasis in a cystic fibrosis patient

Pnemonia

Hemorrhagic (Red) infarct, lung

Vocal Cord Polyp

Aspergillus, Lung

Lab: Diseases and Tumors of Respiratory System-1

Emphysema

Edema, lung

Bronchiectasis in a cystic fibrosis patient

Pnemonia

Hemorrhagic (Red) infarct, lung

Vocal Cord Polyp

Aspergillus, Lung

Adenocarcinoma of Lung

Squamous Cell Carcinoma of Lung

SMALL CELL CARCINOMA

CARCINOID TUMOR

MESOTHELIOMA

Adenocarcinoma of Lung

Squamous Cell Carcinoma of Lung

SMALL CELL CARCINOMA

CARCINOID TUMOR

MESOTHELIOMA

Lab: Diseases and Tumors of Respiratory System-2

Adenocarcinoma of Lung

Squamous Cell Carcinoma of Lung

SMALL CELL CARCINOMA

CARCINOID TUMOR

MESOTHELIOMA

Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

Glomerullerdeglobal glomerulosklerozvar. Interstisyumda plazma, lenfosit ve eozinofil lokosit icereniltihabi hücreinfiltrasyonu,tubullerde atrofiizlendi. Tubullerdetiroidizasyonizlendi. Damarlarda intimal proliferasyon vardır. Tanı: Kronik pyelonefrit

Amilod

Glomerullerde eozinofilik global birikim izlenmektedir. Eozinofilik materyalin naturunu aydinlatmak icin yapilan histokimyasal boya Kristal viyole`de parlak fusya rengi boyanma gozlenmistir. Tani amiloidoz

Bobrek igne biyopsisi korteks ve medulla icermektedir. Damarda kolesterol klefti iceren kolesterol embolisi izlenmiştir. Tubullerde iskemiye bağlı dejeneratif degisiklikler( bazal membrane kalınlaşması, tubuler epitel hücrelerinin lümene dökülmesi) ve atrofi gözlenmektedir. Tani: Kolesterol embolisi

Böbrek iğne biyopsisi korteks içermektedir. Glomerullerden birinde fokal segmental glomeruloskleroz gözlenmiştir. Arteriollerde hiperplastik arterioloskleroz dikkati cekmistir. Tubullerde atrofi mevcuttur. Tani: malign hipertansiyona sekonder değişiklikler

References:

Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

Glomerullerdeglobal glomerulosklerozvar. Interstisyumda plazma, lenfosit ve eozinofil lokosit icereniltihabi hücreinfiltrasyonu,tubullerde atrofiizlendi. Tubullerdetiroidizasyonizlendi. Damarlarda intimal proliferasyon vardır. Tanı: Kronik pyelonefrit

Amilod

Glomerullerde eozinofilik global birikim izlenmektedir. Eozinofilik materyalin naturunu aydinlatmak icin yapilan histokimyasal boya Kristal viyole`de parlak fusya rengi boyanma gozlenmistir. Tani amiloidoz

Bobrek igne biyopsisi korteks ve medulla icermektedir. Damarda kolesterol klefti iceren kolesterol embolisi izlenmiştir. Tubullerde iskemiye bağlı dejeneratif degisiklikler( bazal membrane kalınlaşması, tubuler epitel hücrelerinin lümene dökülmesi) ve atrofi gözlenmektedir. Tani: Kolesterol embolisi

Böbrek iğne biyopsisi korteks içermektedir. Glomerullerden birinde fokal segmental glomeruloskleroz gözlenmiştir. Arteriollerde hiperplastik arterioloskleroz dikkati cekmistir. Tubullerde atrofi mevcuttur. Tani: malign hipertansiyona sekonder değişiklikler

References:

Lab: Glomerular Diseases

Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

Glomerullerdeglobal glomerulosklerozvar. Interstisyumda plazma, lenfosit ve eozinofil lokosit icereniltihabi hücreinfiltrasyonu,tubullerde atrofiizlendi. Tubullerdetiroidizasyonizlendi. Damarlarda intimal proliferasyon vardır. Tanı: Kronik pyelonefrit

Amilod

Glomerullerde eozinofilik global birikim izlenmektedir. Eozinofilik materyalin naturunu aydinlatmak icin yapilan histokimyasal boya Kristal viyole`de parlak fusya rengi boyanma gozlenmistir. Tani amiloidoz

Bobrek igne biyopsisi korteks ve medulla icermektedir. Damarda kolesterol klefti iceren kolesterol embolisi izlenmiştir. Tubullerde iskemiye bağlı dejeneratif degisiklikler( bazal membrane kalınlaşması, tubuler epitel hücrelerinin lümene dökülmesi) ve atrofi gözlenmektedir. Tani: Kolesterol embolisi

Böbrek iğne biyopsisi korteks içermektedir. Glomerullerden birinde fokal segmental glomeruloskleroz gözlenmiştir. Arteriollerde hiperplastik arterioloskleroz dikkati cekmistir. Tubullerde atrofi mevcuttur. Tani: malign hipertansiyona sekonder değişiklikler

References:

CERVİX: Transformation Zone, Squamocolumnar Junction And Squamous Metaplasia

Squamous Cell Carcinoma, Cervix

Secretory Endometrium

Proliferative Endometrium

Endometrial Polyp

ENDOMETRİAL ADENOCARCINOMA

Leiomyoma

Leiomyosarcoma

HYDATIFORM MOLE

TERATOMA

SEROUS PAPILLARY CYSTADENOCARCINOMA

CERVİX: Transformation Zone, Squamocolumnar Junction And Squamous Metaplasia

Squamous Cell Carcinoma, Cervix

Secretory Endometrium

Proliferative Endometrium

Endometrial Polyp

ENDOMETRİAL ADENOCARCINOMA

Leiomyoma

Leiomyosarcoma

HYDATIFORM MOLE

TERATOMA

SEROUS PAPILLARY CYSTADENOCARCINOMA

Lab: Gynecologic pathologies

CERVİX: Transformation Zone, Squamocolumnar Junction And Squamous Metaplasia

Squamous Cell Carcinoma, Cervix

Secretory Endometrium

Proliferative Endometrium

Endometrial Polyp

ENDOMETRİAL ADENOCARCINOMA

Leiomyoma

Leiomyosarcoma

HYDATIFORM MOLE

TERATOMA

SEROUS PAPILLARY CYSTADENOCARCINOMA

Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

Venous Thrombosis

Nasal Polyp

ischemic necrosis, testis

Hemorrhagic (Red) infarct, lung

Hemorrhagic (Red) infarct, Testis

References:

Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

Venous Thrombosis

Nasal Polyp

ischemic necrosis, testis

Hemorrhagic (Red) infarct, lung

Hemorrhagic (Red) infarct, Testis

References:

Lab Hemodynamic Disorders

Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

Venous Thrombosis

Nasal Polyp

ischemic necrosis, testis

Hemorrhagic (Red) infarct, lung

Hemorrhagic (Red) infarct, Testis

References:

Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

Necrotizing Granulamatous Lymphadenitis

Granulamatous Inflammation, Caseification

Acute suppurative lymphadenitis

Intestinal parasite, Taenia saginata

Cyst Hidatid

Amyloidosis, kidney

Enterobius vermicularis, appendix

Enterobius vermicularis, appendix

Aspergillus, Lung

References:

Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

Necrotizing Granulamatous Lymphadenitis

Granulamatous Inflammation, Caseification

Acute suppurative lymphadenitis

Intestinal parasite, Taenia saginata

Cyst Hidatid

Amyloidosis, kidney

Enterobius vermicularis, appendix

Enterobius vermicularis, appendix

Aspergillus, Lung

References:

Lab: Infectious agents in tissues

Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

Necrotizing Granulamatous Lymphadenitis

Granulamatous Inflammation, Caseification

Acute suppurative lymphadenitis

Intestinal parasite, Taenia saginata

Cyst Hidatid

Amyloidosis, kidney

Enterobius vermicularis, appendix

Enterobius vermicularis, appendix

Aspergillus, Lung

References:

FIBROADENOMA, BREAST

Fibrocyctic Changes, Epithelial Hyperplasia, Apocrine Metaplasia, Sclerosing Adenosis, Blunt Duct Adenosis

INFILTRATIVE DUCTAL CARCINOMA, BREAST

FIBROADENOMA, BREAST

Fibrocyctic Changes, Epithelial Hyperplasia, Apocrine Metaplasia, Sclerosing Adenosis, Blunt Duct Adenosis

INFILTRATIVE DUCTAL CARCINOMA, BREAST

Lab: Pathology of Breast

FIBROADENOMA, BREAST

Fibrocyctic Changes, Epithelial Hyperplasia, Apocrine Metaplasia, Sclerosing Adenosis, Blunt Duct Adenosis

INFILTRATIVE DUCTAL CARCINOMA, BREAST

Last updated:01/04/2015

Name of the Lecture:Santral Sinir Sistemi Patolojisi, Laboratuvar Dersi

Required Prior Knowledge:Santral Sinir Sistemi Patolojisi Teorik Derslerinin gözden geçirilmiş olması

Aim of the Lecture:Santral Sinir Sistemi Patolojisi hakkındaki teorik ders bilgilerini pekiştirmek

Goals of the lecture:Santral sinir sisteminin inflamatuar, iskemik ve neoplastik hastalıkları hakkındaki örnek lezyonların histomorfolojik özelliklerinin öğrenilmesi

Slides:

 1. Kriptokok menenjiti

Bu örnek uzun süre yoğun bakımda kalmış, immünsüprese bir hastanın otopsisi sırasında beyinden örneklenmiştir. Bu preperata dışarıdan baktığınızda (Resim 1A) gri ve beyaz maddeyi ayırt edebilirsiniz. Korteksin hemen üzerinde araknoid mesafede bir kalınlaşma mevcut. Bu alana mikroskopta baktığımızda yoğun bir akut inflamasyon izlemekteyiz (Resim 1B). Arada küçük, içi boş daireler şeklinde yapılar kriptokoklardır (Resim 1C-1D).

Resim 1A:

Resim 1B:

Resim 1C:

Resim 1D:

 1. Subakut infarkt

Bu örnek neoplazi şüphesi ile örneklenmiş bir beyin parankim enfarktına aittir.

Küçük büyütmeden vasküler yapıların oldukça belirgin olduğunu görebiliyoruz. Bu vasküler belirginlik klinik ayırıcı tanıda neoplazilerde de bulunduğundan hastadan bu örnekleme yapılmış.

Lezyonda nekroz alanları görülmektedir.

Vasküler yapılar yüksek dereceli tümörlerde görüldüğü gibi glomerüloid morfolojide değildir, endotelyal proliferasyonları yoktur.

Lezyonda geniş, köpüksü sitoplazmalı makrofajlar (histiyositler) görülmektedir. Bu makrofajlar nekrotik debrileri ortadan kaldırmaktadırlar.

Lezyona ait orijinal preperatlarda lezyon çevresinde reaktif astrositler de izlenmektedir.

 1. Pilositik Astrositom

Bu lezyon genç bir hastanın serebellar yerleşimli kistik alanlar içeren kitlesinden örneklenmiştir.

Örnek tümüyle neoplazmdan oluşmaktadır. Morfoloji oldukça heterojendir. Daha selüler alanlar yanısıra hiposelüler kistik gevşeme alanları da mevcuttur.

Mitotik aktivite, glomeruloid vasküler prolifeasyon ya da nekroz gibi yüksek dereceli glial tümörlere ait bulgular yoktur.

Özellikle selüler alanlarda karakteristik Rozenthal lifleri ve eozinofilik globoid cisimcikler seçilebilmektedir.

Pilositik astrositomlar DSÖ, derece I tümörlerdir.

 1. Meningiom

Bu örnek dura ile ilşkili bir lezyondur. Preperatın bir kenarındaki fibröz doku niteliğinde dura mater üzerinde gelişmiş meningiomda, psammomatöz kalsifikasyon alanlarını görebiliyoruz.

Büyük büyütmelerde hücrelerin sitoplazmik sınırlarını net seçemediğimizi, sinsityal eozinofilik sitoplazmalı olduklarını görebiliyoruz. Hücreler yuvarlak, oval nükleusludur; nükleuslarda yer yer inklüzyonlar da görülmektedir.

Artmış mitoz, nekroz gibi atipi kriterleri taşımadığından ve beyin parankim invazyonu göstermediğinden bu meningiom, DSÖ derece I meningotelyal bir meningiomdur.

References:

Robbins Basic Pathology, 9th edition, p.829, Figure 22-19

Last updated:01/04/2015

Name of the Lecture:Santral Sinir Sistemi Patolojisi, Laboratuvar Dersi

Required Prior Knowledge:Santral Sinir Sistemi Patolojisi Teorik Derslerinin gözden geçirilmiş olması

Aim of the Lecture:Santral Sinir Sistemi Patolojisi hakkındaki teorik ders bilgilerini pekiştirmek

Goals of the lecture:Santral sinir sisteminin inflamatuar, iskemik ve neoplastik hastalıkları hakkındaki örnek lezyonların histomorfolojik özelliklerinin öğrenilmesi

Slides:

 1. Kriptokok menenjiti

Bu örnek uzun süre yoğun bakımda kalmış, immünsüprese bir hastanın otopsisi sırasında beyinden örneklenmiştir. Bu preperata dışarıdan baktığınızda (Resim 1A) gri ve beyaz maddeyi ayırt edebilirsiniz. Korteksin hemen üzerinde araknoid mesafede bir kalınlaşma mevcut. Bu alana mikroskopta baktığımızda yoğun bir akut inflamasyon izlemekteyiz (Resim 1B). Arada küçük, içi boş daireler şeklinde yapılar kriptokoklardır (Resim 1C-1D).

Resim 1A:

Resim 1B:

Resim 1C:

Resim 1D:

 1. Subakut infarkt

Bu örnek neoplazi şüphesi ile örneklenmiş bir beyin parankim enfarktına aittir.

Küçük büyütmeden vasküler yapıların oldukça belirgin olduğunu görebiliyoruz. Bu vasküler belirginlik klinik ayırıcı tanıda neoplazilerde de bulunduğundan hastadan bu örnekleme yapılmış.

Lezyonda nekroz alanları görülmektedir.

Vasküler yapılar yüksek dereceli tümörlerde görüldüğü gibi glomerüloid morfolojide değildir, endotelyal proliferasyonları yoktur.

Lezyonda geniş, köpüksü sitoplazmalı makrofajlar (histiyositler) görülmektedir. Bu makrofajlar nekrotik debrileri ortadan kaldırmaktadırlar.

Lezyona ait orijinal preperatlarda lezyon çevresinde reaktif astrositler de izlenmektedir.

 1. Pilositik Astrositom

Bu lezyon genç bir hastanın serebellar yerleşimli kistik alanlar içeren kitlesinden örneklenmiştir.

Örnek tümüyle neoplazmdan oluşmaktadır. Morfoloji oldukça heterojendir. Daha selüler alanlar yanısıra hiposelüler kistik gevşeme alanları da mevcuttur.

Mitotik aktivite, glomeruloid vasküler prolifeasyon ya da nekroz gibi yüksek dereceli glial tümörlere ait bulgular yoktur.

Özellikle selüler alanlarda karakteristik Rozenthal lifleri ve eozinofilik globoid cisimcikler seçilebilmektedir.

Pilositik astrositomlar DSÖ, derece I tümörlerdir.

 1. Meningiom

Bu örnek dura ile ilşkili bir lezyondur. Preperatın bir kenarındaki fibröz doku niteliğinde dura mater üzerinde gelişmiş meningiomda, psammomatöz kalsifikasyon alanlarını görebiliyoruz.

Büyük büyütmelerde hücrelerin sitoplazmik sınırlarını net seçemediğimizi, sinsityal eozinofilik sitoplazmalı olduklarını görebiliyoruz. Hücreler yuvarlak, oval nükleusludur; nükleuslarda yer yer inklüzyonlar da görülmektedir.

Artmış mitoz, nekroz gibi atipi kriterleri taşımadığından ve beyin parankim invazyonu göstermediğinden bu meningiom, DSÖ derece I meningotelyal bir meningiomdur.

References:

Robbins Basic Pathology, 9th edition, p.829, Figure 22-19

Lab: Pathology of CNS

Last updated:01/04/2015

Name of the Lecture:Santral Sinir Sistemi Patolojisi, Laboratuvar Dersi

Required Prior Knowledge:Santral Sinir Sistemi Patolojisi Teorik Derslerinin gözden geçirilmiş olması

Aim of the Lecture:Santral Sinir Sistemi Patolojisi hakkındaki teorik ders bilgilerini pekiştirmek

Goals of the lecture:Santral sinir sisteminin inflamatuar, iskemik ve neoplastik hastalıkları hakkındaki örnek lezyonların histomorfolojik özelliklerinin öğrenilmesi

Slides:

 1. Kriptokok menenjiti

Bu örnek uzun süre yoğun bakımda kalmış, immünsüprese bir hastanın otopsisi sırasında beyinden örneklenmiştir. Bu preperata dışarıdan baktığınızda (Resim 1A) gri ve beyaz maddeyi ayırt edebilirsiniz. Korteksin hemen üzerinde araknoid mesafede bir kalınlaşma mevcut. Bu alana mikroskopta baktığımızda yoğun bir akut inflamasyon izlemekteyiz (Resim 1B). Arada küçük, içi boş daireler şeklinde yapılar kriptokoklardır (Resim 1C-1D).

Resim 1A:

Resim 1B:

Resim 1C:

Resim 1D:

 1. Subakut infarkt

Bu örnek neoplazi şüphesi ile örneklenmiş bir beyin parankim enfarktına aittir.

Küçük büyütmeden vasküler yapıların oldukça belirgin olduğunu görebiliyoruz. Bu vasküler belirginlik klinik ayırıcı tanıda neoplazilerde de bulunduğundan hastadan bu örnekleme yapılmış.

Lezyonda nekroz alanları görülmektedir.

Vasküler yapılar yüksek dereceli tümörlerde görüldüğü gibi glomerüloid morfolojide değildir, endotelyal proliferasyonları yoktur.

Lezyonda geniş, köpüksü sitoplazmalı makrofajlar (histiyositler) görülmektedir. Bu makrofajlar nekrotik debrileri ortadan kaldırmaktadırlar.

Lezyona ait orijinal preperatlarda lezyon çevresinde reaktif astrositler de izlenmektedir.

 1. Pilositik Astrositom

Bu lezyon genç bir hastanın serebellar yerleşimli kistik alanlar içeren kitlesinden örneklenmiştir.

Örnek tümüyle neoplazmdan oluşmaktadır. Morfoloji oldukça heterojendir. Daha selüler alanlar yanısıra hiposelüler kistik gevşeme alanları da mevcuttur.

Mitotik aktivite, glomeruloid vasküler prolifeasyon ya da nekroz gibi yüksek dereceli glial tümörlere ait bulgular yoktur.

Özellikle selüler alanlarda karakteristik Rozenthal lifleri ve eozinofilik globoid cisimcikler seçilebilmektedir.

Pilositik astrositomlar DSÖ, derece I tümörlerdir.

 1. Meningiom

Bu örnek dura ile ilşkili bir lezyondur. Preperatın bir kenarındaki fibröz doku niteliğinde dura mater üzerinde gelişmiş meningiomda, psammomatöz kalsifikasyon alanlarını görebiliyoruz.

Büyük büyütmelerde hücrelerin sitoplazmik sınırlarını net seçemediğimizi, sinsityal eozinofilik sitoplazmalı olduklarını görebiliyoruz. Hücreler yuvarlak, oval nükleusludur; nükleuslarda yer yer inklüzyonlar da görülmektedir.

Artmış mitoz, nekroz gibi atipi kriterleri taşımadığından ve beyin parankim invazyonu göstermediğinden bu meningiom, DSÖ derece I meningotelyal bir meningiomdur.

References:

Robbins Basic Pathology, 9th edition, p.829, Figure 22-19

Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

Multinodular Goitre

PAPILLARY CARCINOMA, THYROID

Papillary Microcarcinoma, Thyroid

Diffuse Hyperplasia Of Thyroid

Chronic Lymphocytic Thyroiditis

References:

Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

Multinodular Goitre

PAPILLARY CARCINOMA, THYROID

Papillary Microcarcinoma, Thyroid

Diffuse Hyperplasia Of Thyroid

Chronic Lymphocytic Thyroiditis

References:

Lab: Pathology of Endocrine System-1

Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

Multinodular Goitre

PAPILLARY CARCINOMA, THYROID

Papillary Microcarcinoma, Thyroid

Diffuse Hyperplasia Of Thyroid

Chronic Lymphocytic Thyroiditis

References:

Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

Pituitary adenoma

PHEOCHROMOCYTOMA

Parathyroid Adenoma

References:

Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

Pituitary adenoma

PHEOCHROMOCYTOMA

Parathyroid Adenoma

References:

Lab: Pathology of Endocrine System-2

Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

Pituitary adenoma

PHEOCHROMOCYTOMA

Parathyroid Adenoma

References:

Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

TUBULAR ADENOMA

Sessile Serrated Adenoma

Poorly Differentiated Gastric CA With Signet Ring Cell Component (Linitis Plastica)

Poorly Differentiated Gastric CA With Signet Ring Cell Component (Linitis Plastica)

Moderately Differentiated Colorectal Adenocarcinoma

Poorly Differentiated Gastric CA With Signet Ring Cell Component (Linitis Plastica)

References:

Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

TUBULAR ADENOMA

Sessile Serrated Adenoma

Poorly Differentiated Gastric CA With Signet Ring Cell Component (Linitis Plastica)

Poorly Differentiated Gastric CA With Signet Ring Cell Component (Linitis Plastica)

Moderately Differentiated Colorectal Adenocarcinoma

Poorly Differentiated Gastric CA With Signet Ring Cell Component (Linitis Plastica)

References:

Lab: Pathology of Gastrointestinal Tract-1

Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

TUBULAR ADENOMA

Sessile Serrated Adenoma

Poorly Differentiated Gastric CA With Signet Ring Cell Component (Linitis Plastica)

Poorly Differentiated Gastric CA With Signet Ring Cell Component (Linitis Plastica)

Moderately Differentiated Colorectal Adenocarcinoma

Poorly Differentiated Gastric CA With Signet Ring Cell Component (Linitis Plastica)

References:

Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

Acute Appendicitis, Perforated

Ulcer, stomach

Chronic Atrophic Gastritis and focal intestinal metaplasia

Enterobius vermicularis, appendix

Giardiasis, duodenum

İyi diferansiye Nöroendokrin Tümör

Neuroendocrine Carcinoma

Warthin Tumor

Pleomorphic Adenoma

References:

Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

Acute Appendicitis, Perforated

Ulcer, stomach

Chronic Atrophic Gastritis and focal intestinal metaplasia

Enterobius vermicularis, appendix

Giardiasis, duodenum

İyi diferansiye Nöroendokrin Tümör

Neuroendocrine Carcinoma

Warthin Tumor

Pleomorphic Adenoma

References:

Lab: Pathology of Gastrointestinal Tract-2

Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

Acute Appendicitis, Perforated

Ulcer, stomach

Chronic Atrophic Gastritis and focal intestinal metaplasia

Enterobius vermicularis, appendix

Giardiasis, duodenum

İyi diferansiye Nöroendokrin Tümör

Neuroendocrine Carcinoma

Warthin Tumor

Pleomorphic Adenoma

References:

Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

Leucocytoclastic Vasculitis, Of Skin

Subacute Myocardial Infarction, Organizing Thrombus

Thrombus

Myocardial Infarction

Pyogenic Granuloma

Hemangioma

Venous Thrombosis

 • Lökoklastik vaskülit

Normal görünümde epidermis altında, dermisde küçük damarlar çevresinde ve damar duvarında yoğun inflamasyon izlenmiştir. Bu inflamasyon içinde çok sayıda nötrofil lökositler görülmektedir. Endotel lümenlerin birkaçının lümeninde fibrin izlendi. Damar entolleri şişkin. Bazı damar yapılarının lümeni daralmış ve yer yer kapanmış.

17751- Venöz trombüs

Damar duvarına bir alanda tutunan ve damar lümeninin tamamını dolduran trombüs izlenmekte. Trombüs fibrinden oluşmakta. Bir alanda trombüsde organizasyon ve yeni damar oluşumu (rekanalizasyon ) çevresinde kronik inflamatuar hücreler izlenmiştir.

 • Pyojenik granülom (lobüler kapiller hemanjiom)

El parmaklarında hızla büyüyen polipod bir lezyon ile başvuran hastanın eksizyon biyopsisinde : dermisde lobüler tarzda gelişim gösteren küçük damar yapılarından oluşan vasküler bir lezyon izlenmiştir. Bu vasküler yapılarda belirgin bir atipi, pleomorfizm, nekroz veya artmış mitoz gibi malignite bulguları içermemektedir.

– Kavernöz hemanjiom

İçleri eritrositler ile dolu, çoğunluğu orta çaplı arter yapılardan oluşan benign vasküler bir neoplazm. Malignite özellikleri ( belirgin bir atipi, pleomorfizm, nekroz veya artmış mitoz gibi) taşımamaktadır.

 • Kronik infarkt ve trombüs

Kalp dokusundan alınan kesitlerde yaygın fibrozis ve kronik infarkt bulguları gözükmekte. Myokard içinde bir damarda trombüs oluşumu izlenmekte.

Endokardiyal alanda subakut infarkt alanı ve iltihabi granülasyon dokusu oluşumu izlenmekte. Diğer alanlarda myokard içinde myofibrillerde kayıp, fibrozis ve bir damar içinde trombüz görülmüştür. Aha önce kronik iskemik hastalığı olan vakada yeni iyileşmekte olan subendokardiyak infarkt alanları görülmekte.

Aynı hastaya ait kronik infarkt ve fibrozis alanları

References:

Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

Leucocytoclastic Vasculitis, Of Skin

Subacute Myocardial Infarction, Organizing Thrombus

Thrombus

Myocardial Infarction

Pyogenic Granuloma

Hemangioma

Venous Thrombosis

 • Lökoklastik vaskülit

Normal görünümde epidermis altında, dermisde küçük damarlar çevresinde ve damar duvarında yoğun inflamasyon izlenmiştir. Bu inflamasyon içinde çok sayıda nötrofil lökositler görülmektedir. Endotel lümenlerin birkaçının lümeninde fibrin izlendi. Damar entolleri şişkin. Bazı damar yapılarının lümeni daralmış ve yer yer kapanmış.

17751- Venöz trombüs

Damar duvarına bir alanda tutunan ve damar lümeninin tamamını dolduran trombüs izlenmekte. Trombüs fibrinden oluşmakta. Bir alanda trombüsde organizasyon ve yeni damar oluşumu (rekanalizasyon ) çevresinde kronik inflamatuar hücreler izlenmiştir.

 • Pyojenik granülom (lobüler kapiller hemanjiom)

El parmaklarında hızla büyüyen polipod bir lezyon ile başvuran hastanın eksizyon biyopsisinde : dermisde lobüler tarzda gelişim gösteren küçük damar yapılarından oluşan vasküler bir lezyon izlenmiştir. Bu vasküler yapılarda belirgin bir atipi, pleomorfizm, nekroz veya artmış mitoz gibi malignite bulguları içermemektedir.

– Kavernöz hemanjiom

İçleri eritrositler ile dolu, çoğunluğu orta çaplı arter yapılardan oluşan benign vasküler bir neoplazm. Malignite özellikleri ( belirgin bir atipi, pleomorfizm, nekroz veya artmış mitoz gibi) taşımamaktadır.

 • Kronik infarkt ve trombüs

Kalp dokusundan alınan kesitlerde yaygın fibrozis ve kronik infarkt bulguları gözükmekte. Myokard içinde bir damarda trombüs oluşumu izlenmekte.

Endokardiyal alanda subakut infarkt alanı ve iltihabi granülasyon dokusu oluşumu izlenmekte. Diğer alanlarda myokard içinde myofibrillerde kayıp, fibrozis ve bir damar içinde trombüz görülmüştür. Aha önce kronik iskemik hastalığı olan vakada yeni iyileşmekte olan subendokardiyak infarkt alanları görülmekte.

Aynı hastaya ait kronik infarkt ve fibrozis alanları

References:

Lab: Pathology of Heart and Vascular Diseases

Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

Leucocytoclastic Vasculitis, Of Skin

Subacute Myocardial Infarction, Organizing Thrombus

Thrombus

Myocardial Infarction

Pyogenic Granuloma

Hemangioma

Venous Thrombosis

 • Lökoklastik vaskülit

Normal görünümde epidermis altında, dermisde küçük damarlar çevresinde ve damar duvarında yoğun inflamasyon izlenmiştir. Bu inflamasyon içinde çok sayıda nötrofil lökositler görülmektedir. Endotel lümenlerin birkaçının lümeninde fibrin izlendi. Damar entolleri şişkin. Bazı damar yapılarının lümeni daralmış ve yer yer kapanmış.

17751- Venöz trombüs

Damar duvarına bir alanda tutunan ve damar lümeninin tamamını dolduran trombüs izlenmekte. Trombüs fibrinden oluşmakta. Bir alanda trombüsde organizasyon ve yeni damar oluşumu (rekanalizasyon ) çevresinde kronik inflamatuar hücreler izlenmiştir.

 • Pyojenik granülom (lobüler kapiller hemanjiom)

El parmaklarında hızla büyüyen polipod bir lezyon ile başvuran hastanın eksizyon biyopsisinde : dermisde lobüler tarzda gelişim gösteren küçük damar yapılarından oluşan vasküler bir lezyon izlenmiştir. Bu vasküler yapılarda belirgin bir atipi, pleomorfizm, nekroz veya artmış mitoz gibi malignite bulguları içermemektedir.

– Kavernöz hemanjiom

İçleri eritrositler ile dolu, çoğunluğu orta çaplı arter yapılardan oluşan benign vasküler bir neoplazm. Malignite özellikleri ( belirgin bir atipi, pleomorfizm, nekroz veya artmış mitoz gibi) taşımamaktadır.

 • Kronik infarkt ve trombüs

Kalp dokusundan alınan kesitlerde yaygın fibrozis ve kronik infarkt bulguları gözükmekte. Myokard içinde bir damarda trombüs oluşumu izlenmekte.

Endokardiyal alanda subakut infarkt alanı ve iltihabi granülasyon dokusu oluşumu izlenmekte. Diğer alanlarda myokard içinde myofibrillerde kayıp, fibrozis ve bir damar içinde trombüz görülmüştür. Aha önce kronik iskemik hastalığı olan vakada yeni iyileşmekte olan subendokardiyak infarkt alanları görülmekte.

Aynı hastaya ait kronik infarkt ve fibrozis alanları

References:

Last updated