Comment on page

General Resources For Residents

General Resources For Residents

 • Asistan eğitim programı
 • Asistanlar için temel kaynaklar
The Practice of Surgical Pathology A Beginner’s Guide to the Diagnostic Process

Patoloji Dernekleri Federasyonu Dokümanlar

Asistan eğitimi ile ilgili federasyonun belgeleri:
Programmed cell death:https://www.coursera.org/course/pcd
Pankreas - John Hopkins
 • Patologlar için İstatistik
  • İstatistik analizi için nasıl veri hazırlanır
   • Verileri nerede toplayalım
   • Veri türleri
   • Sağkalım için veri türleri
  • Temel analizler
 • Patologlar için Endnote
 • Patologlar için Fotoğrafçılık
Makroskopik resim çekme
Mikroskopik resim çekme
Mikroskop ayarlanması
Mikroskop nasıl temizlenir
 • Patologlar için Veritabanı
  • Veritabanı programları
filemaker_make_new_database
filemaker-otomatik-vaka-bulma-isaretleme
  • SEER
1.basamak çalışmaya hazırlık ve çalışma dizaynı
 • Bilim ve Makale
 • Makale türleri (case report, kohort çalışamsı, randomize çalışmalar, review ....)
 • Literatür Tarama (PubMed, isiknowledge)
 • Bilimsel Kanıt ve Çalışma Dizaynları
 • Etik Kurul Başvurusu
 • Üniversite Proje Başvurusu
 • TÜBİTAK Proje Başvurusu
 • basamak analizler
 • Veri türleri ve Veri girerken dikkat edilecek konular
 • SPSS Data Oluşturma ve Veri Girme
 • Tanımlayıcı istatistikler
 • İstatistik testleri (Ortalama karşılaştırma, Oran karşılaştırma, çapraz tablolar)
 • Sağkalım analizleri ve çıkarımsal istatistikler
 • basamak makale yazımı
 • Makale Yazmanın Temel Kuralları (IMRAD, CONSORT) ve Aşamaları
 • Vaka Nasıl Yazılır?
 • Makale Gönderirken Dikkat Edilecek Hususlar?
 • (Title, Abstract, Journal Selection, Referans, Dergi Yazım Kuralları)
 • Online Submission, Cover Letter, Revizyon, Proof düzeltme Nasıl Yapılır?
 • Makale Değerlendirme Nasıl Yapılır?
 • Bilimsel Araştırmalarda Endnote Referans Sisteminin Uygulamalı Anlatımı
 • Asistan eğitim programı
 • Asistanlar için temel kaynaklar
The Practice of Surgical Pathology A Beginner’s Guide to the Diagnostic Process

Patoloji Dernekleri Federasyonu Dokümanlar

Asistan eğitimi ile ilgili federasyonun belgeleri:
Programmed cell death:https://www.coursera.org/course/pcd
Pankreas - John Hopkins
 • Patologlar için İstatistik
  • İstatistik analizi için nasıl veri hazırlanır
   • Verileri nerede toplayalım
   • Veri türleri
   • Sağkalım için veri türleri
  • Temel analizler
 • Patologlar için Endnote
 • Patologlar için Fotoğrafçılık
Makroskopik resim çekme
Mikroskopik resim çekme
Mikroskop ayarlanması
Mikroskop nasıl temizlenir
 • Patologlar için Veritabanı
  • Veritabanı programları
filemaker_make_new_database
filemaker-otomatik-vaka-bulma-isaretleme
  • SEER
1.basamak çalışmaya hazırlık ve çalışma dizaynı
 • Bilim ve Makale
 • Makale türleri (case report, kohort çalışamsı, randomize çalışmalar, review ....)
 • Literatür Tarama (PubMed, isiknowledge)
 • Bilimsel Kanıt ve Çalışma Dizaynları
 • Etik Kurul Başvurusu
 • Üniversite Proje Başvurusu
 • TÜBİTAK Proje Başvurusu
 • basamak analizler
 • Veri türleri ve Veri girerken dikkat edilecek konular
 • SPSS Data Oluşturma ve Veri Girme
 • Tanımlayıcı istatistikler
 • İstatistik testleri (Ortalama karşılaştırma, Oran karşılaştırma, çapraz tablolar)
 • Sağkalım analizleri ve çıkarımsal istatistikler
 • basamak makale yazımı
 • Makale Yazmanın Temel Kuralları (IMRAD, CONSORT) ve Aşamaları
 • Vaka Nasıl Yazılır?
 • Makale Gönderirken Dikkat Edilecek Hususlar?
 • (Title, Abstract, Journal Selection, Referans, Dergi Yazım Kuralları)
 • Online Submission, Cover Letter, Revizyon, Proof düzeltme Nasıl Yapılır?
 • Makale Değerlendirme Nasıl Yapılır?
 • Bilimsel Araştırmalarda Endnote Referans Sisteminin Uygulamalı Anlatımı
 • Asistan eğitim programı
 • Asistanlar için temel kaynaklar
The Practice of Surgical Pathology A Beginner’s Guide to the Diagnostic Process

Patoloji Dernekleri Federasyonu Dokümanlar

Asistan eğitimi ile ilgili federasyonun belgeleri:
Programmed cell death:https://www.coursera.org/course/pcd
Pankreas - John Hopkins
 • Patologlar için İstatistik
  • İstatistik analizi için nasıl veri hazırlanır
   • Verileri nerede toplayalım
   • Veri türleri
   • Sağkalım için veri türleri
  • Temel analizler
 • Patologlar için Endnote
 • Patologlar için Fotoğrafçılık
Makroskopik resim çekme
Mikroskopik resim çekme
Mikroskop ayarlanması
Mikroskop nasıl temizlenir
 • Patologlar için Veritabanı
  • Veritabanı programları
filemaker_make_new_database
filemaker-otomatik-vaka-bulma-isaretleme
  • SEER
1.basamak çalışmaya hazırlık ve çalışma dizaynı
 • Bilim ve Makale
 • Makale türleri (case report, kohort çalışamsı, randomize çalışmalar, review ....)
 • Literatür Tarama (PubMed, isiknowledge)
 • Bilimsel Kanıt ve Çalışma Dizaynları
 • Etik Kurul Başvurusu
 • Üniversite Proje Başvurusu
 • TÜBİTAK Proje Başvurusu
 • basamak analizler
 • Veri türleri ve Veri girerken dikkat edilecek konular
 • SPSS Data Oluşturma ve Veri Girme
 • Tanımlayıcı istatistikler
 • İstatistik testleri (Ortalama karşılaştırma, Oran karşılaştırma, çapraz tablolar)
 • Sağkalım analizleri ve çıkarımsal istatistikler
 • basamak makale yazımı
 • Makale Yazmanın Temel Kuralları (IMRAD, CONSORT) ve Aşamaları
 • Vaka Nasıl Yazılır?
 • Makale Gönderirken Dikkat Edilecek Hususlar?
 • (Title, Abstract, Journal Selection, Referans, Dergi Yazım Kuralları)
 • Online Submission, Cover Letter, Revizyon, Proof düzeltme Nasıl Yapılır?
 • Makale Değerlendirme Nasıl Yapılır?
 • Bilimsel Araştırmalarda Endnote Referans Sisteminin Uygulamalı Anlatımı
 • Asistan eğitim programı
 • Asistanlar için temel kaynaklar
The Practice of Surgical Pathology A Beginner’s Guide to the Diagnostic Process

Patoloji Dernekleri Federasyonu Dokümanlar

Asistan eğitimi ile ilgili federasyonun belgeleri:
Programmed cell death:https://www.coursera.org/course/pcd
Pankreas - John Hopkins
 • Patologlar için İstatistik
  • İstatistik analizi için nasıl veri hazırlanır
   • Verileri nerede toplayalım
   • Veri türleri
   • Sağkalım için veri türleri
  • Temel analizler
 • Patologlar için Endnote
 • Patologlar için Fotoğrafçılık
Makroskopik resim çekme
Mikroskopik resim çekme
Mikroskop ayarlanması
Mikroskop nasıl temizlenir
 • Patologlar için Veritabanı
  • Veritabanı programları
filemaker_make_new_database
filemaker-otomatik-vaka-bulma-isaretleme
  • SEER
1.basamak çalışmaya hazırlık ve çalışma dizaynı
 • Bilim ve Makale
 • Makale türleri (case report, kohort çalışamsı, randomize çalışmalar, review ....)
 • Literatür Tarama (PubMed, isiknowledge)
 • Bilimsel Kanıt ve Çalışma Dizaynları
 • Etik Kurul Başvurusu
 • Üniversite Proje Başvurusu
 • TÜBİTAK Proje Başvurusu
 • basamak analizler
 • Veri türleri ve Veri girerken dikkat edilecek konular
 • SPSS Data Oluşturma ve Veri Girme
 • Tanımlayıcı istatistikler
 • İstatistik testleri (Ortalama karşılaştırma, Oran karşılaştırma, çapraz tablolar)
 • Sağkalım analizleri ve çıkarımsal istatistikler
 • basamak makale yazımı
 • Makale Yazmanın Temel Kuralları (IMRAD, CONSORT) ve Aşamaları
 • Vaka Nasıl Yazılır?
 • Makale Gönderirken Dikkat Edilecek Hususlar?
 • (Title, Abstract, Journal Selection, Referans, Dergi Yazım Kuralları)
 • Online Submission, Cover Letter, Revizyon, Proof düzeltme Nasıl Yapılır?
 • Makale Değerlendirme Nasıl Yapılır?
 • Bilimsel Araştırmalarda Endnote Referans Sisteminin Uygulamalı Anlatımı

General Resources For Residents

 • Asistan eğitim programı
 • Asistanlar için temel kaynaklar
The Practice of Surgical Pathology A Beginner’s Guide to the Diagnostic Process

Patoloji Dernekleri Federasyonu Dokümanlar

Asistan eğitimi ile ilgili federasyonun belgeleri:
Programmed cell death:https://www.coursera.org/course/pcd
Pankreas - John Hopkins
 • Patologlar için İstatistik
  • İstatistik analizi için nasıl veri hazırlanır
   • Verileri nerede toplayalım
   • Veri türleri
   • Sağkalım için veri türleri
  • Temel analizler
 • Patologlar için Endnote
 • Patologlar için Fotoğrafçılık
Makroskopik resim çekme
Mikroskopik resim çekme
Mikroskop ayarlanması
Mikroskop nasıl temizlenir
 • Patologlar için Veritabanı
  • Veritabanı programları
filemaker_make_new_database
filemaker-otomatik-vaka-bulma-isaretleme
  • SEER
1.basamak çalışmaya hazırlık ve çalışma dizaynı
 • Bilim ve Makale
 • Makale türleri (case report, kohort çalışamsı, randomize çalışmalar, review ....)
 • Literatür Tarama (PubMed, isiknowledge)
 • Bilimsel Kanıt ve Çalışma Dizaynları
 • Etik Kurul Başvurusu
 • Üniversite Proje Başvurusu
 • TÜBİTAK Proje Başvurusu
 • basamak analizler
 • Veri türleri ve Veri girerken dikkat edilecek konular
 • SPSS Data Oluşturma ve Veri Girme
 • Tanımlayıcı istatistikler
 • İstatistik testleri (Ortalama karşılaştırma, Oran karşılaştırma, çapraz tablolar)
 • Sağkalım analizleri ve çıkarımsal istatistikler
 • basamak makale yazımı
 • Makale Yazmanın Temel Kuralları (IMRAD, CONSORT) ve Aşamaları
 • Vaka Nasıl Yazılır?
 • Makale Gönderirken Dikkat Edilecek Hususlar?
 • (Title, Abstract, Journal Selection, Referans, Dergi Yazım Kuralları)
 • Online Submission, Cover Letter, Revizyon, Proof düzeltme Nasıl Yapılır?
 • Makale Değerlendirme Nasıl Yapılır?
 • Bilimsel Araştırmalarda Endnote Referans Sisteminin Uygulamalı Anlatımı