General Resources For Residents

General Resources For Residents

 • Asistan eğitim programı

 • Asistanlar için temel kaynaklar

The Practice of Surgical Pathology A Beginner’s Guide to the Diagnostic Process

Patoloji Dernekleri Federasyonu Dokümanlar

http://www.turkpath.org.tr/content.php?id=73

Asistan eğitimi ile ilgili federasyonun belgeleri:

http://ocw.mit.edu/courses/find-by-topic/#cat=science&subcat=biology&spec=genetics

http://ocw.mit.edu/courses/find-by-topic/#cat=healthandmedicine&subcat=pathologyandpathophysiology

Programmed cell death:https://www.coursera.org/course/pcd

https://www.coursera.org/courses?categories=biology,medicine

https://www.edx.org/courses?subject=Medicine

https://lagunita.stanford.edu/courses

Leica IHK:https://itunes.apple.com/us/app/pathlead-powered-by-leica/id797433126

http://pathology.jhu.edu/pancreas/professionals/index.php

http://www.youtube.com/watch?v=CR-7blJkNaI

Pankreas - John Hopkins

http://itunes.apple.com/us/app/atlas-of-pancreas-pathology/id474845392?mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/icarebook-hd/id697194060?ls=1&mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/atlas-pancreatic-cytopathology/id580500693?mt=8

 • Patologlar için İstatistik

  • İstatistik analizi için nasıl veri hazırlanır

   • Verileri nerede toplayalım

   • Veri türleri

   • Sağkalım için veri türleri

  • Temel analizler

 • Patologlar için Endnote

 • Patologlar için Fotoğrafçılık

Makroskopik resim çekme

Mikroskopik resim çekme

 1. Photoshop

 2. Z-stacking

 3. Photomerge

 4. Mikroskop

Mikroskop ayarlanması

Mikroskop nasıl temizlenir

 • Patologlar için Veritabanı

  • Veritabanı programları

filemaker_make_new_database

filemaker-otomatik-vaka-bulma-isaretleme

  • SEER

1.basamak çalışmaya hazırlık ve çalışma dizaynı

 • Bilim ve Makale

 • Makale türleri (case report, kohort çalışamsı, randomize çalışmalar, review ....)

 • Literatür Tarama (PubMed, isiknowledge)

 • Bilimsel Kanıt ve Çalışma Dizaynları

 • Etik Kurul Başvurusu

 • Üniversite Proje Başvurusu

 • TÜBİTAK Proje Başvurusu

 • basamak analizler

 • Veri türleri ve Veri girerken dikkat edilecek konular

 • SPSS Data Oluşturma ve Veri Girme

 • Tanımlayıcı istatistikler

 • İstatistik testleri (Ortalama karşılaştırma, Oran karşılaştırma, çapraz tablolar)

 • Sağkalım analizleri ve çıkarımsal istatistikler

 • basamak makale yazımı

 • Makale Yazmanın Temel Kuralları (IMRAD, CONSORT) ve Aşamaları

 • Vaka Nasıl Yazılır?

 • Makale Gönderirken Dikkat Edilecek Hususlar?

 • (Title, Abstract, Journal Selection, Referans, Dergi Yazım Kuralları)

 • Online Submission, Cover Letter, Revizyon, Proof düzeltme Nasıl Yapılır?

 • Makale Değerlendirme Nasıl Yapılır?

 • Bilimsel Araştırmalarda Endnote Referans Sisteminin Uygulamalı Anlatımı

 • Asistan eğitim programı

 • Asistanlar için temel kaynaklar

The Practice of Surgical Pathology A Beginner’s Guide to the Diagnostic Process

Patoloji Dernekleri Federasyonu Dokümanlar

http://www.turkpath.org.tr/content.php?id=73

Asistan eğitimi ile ilgili federasyonun belgeleri:

http://ocw.mit.edu/courses/find-by-topic/#cat=science&subcat=biology&spec=genetics

http://ocw.mit.edu/courses/find-by-topic/#cat=healthandmedicine&subcat=pathologyandpathophysiology

Programmed cell death:https://www.coursera.org/course/pcd

https://www.coursera.org/courses?categories=biology,medicine

https://www.edx.org/courses?subject=Medicine

https://lagunita.stanford.edu/courses

Leica IHK:https://itunes.apple.com/us/app/pathlead-powered-by-leica/id797433126

http://pathology.jhu.edu/pancreas/professionals/index.php

http://www.youtube.com/watch?v=CR-7blJkNaI

Pankreas - John Hopkins

http://itunes.apple.com/us/app/atlas-of-pancreas-pathology/id474845392?mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/icarebook-hd/id697194060?ls=1&mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/atlas-pancreatic-cytopathology/id580500693?mt=8

 • Patologlar için İstatistik

  • İstatistik analizi için nasıl veri hazırlanır

   • Verileri nerede toplayalım

   • Veri türleri

   • Sağkalım için veri türleri

  • Temel analizler

 • Patologlar için Endnote

 • Patologlar için Fotoğrafçılık

Makroskopik resim çekme

Mikroskopik resim çekme

 1. Photoshop

 2. Z-stacking

 3. Photomerge

 4. Mikroskop

Mikroskop ayarlanması

Mikroskop nasıl temizlenir

 • Patologlar için Veritabanı

  • Veritabanı programları

filemaker_make_new_database

filemaker-otomatik-vaka-bulma-isaretleme

  • SEER

1.basamak çalışmaya hazırlık ve çalışma dizaynı

 • Bilim ve Makale

 • Makale türleri (case report, kohort çalışamsı, randomize çalışmalar, review ....)

 • Literatür Tarama (PubMed, isiknowledge)

 • Bilimsel Kanıt ve Çalışma Dizaynları

 • Etik Kurul Başvurusu

 • Üniversite Proje Başvurusu

 • TÜBİTAK Proje Başvurusu

 • basamak analizler

 • Veri türleri ve Veri girerken dikkat edilecek konular

 • SPSS Data Oluşturma ve Veri Girme

 • Tanımlayıcı istatistikler

 • İstatistik testleri (Ortalama karşılaştırma, Oran karşılaştırma, çapraz tablolar)

 • Sağkalım analizleri ve çıkarımsal istatistikler

 • basamak makale yazımı

 • Makale Yazmanın Temel Kuralları (IMRAD, CONSORT) ve Aşamaları

 • Vaka Nasıl Yazılır?

 • Makale Gönderirken Dikkat Edilecek Hususlar?

 • (Title, Abstract, Journal Selection, Referans, Dergi Yazım Kuralları)

 • Online Submission, Cover Letter, Revizyon, Proof düzeltme Nasıl Yapılır?

 • Makale Değerlendirme Nasıl Yapılır?

 • Bilimsel Araştırmalarda Endnote Referans Sisteminin Uygulamalı Anlatımı

 • Asistan eğitim programı

 • Asistanlar için temel kaynaklar

The Practice of Surgical Pathology A Beginner’s Guide to the Diagnostic Process

Patoloji Dernekleri Federasyonu Dokümanlar

http://www.turkpath.org.tr/content.php?id=73

Asistan eğitimi ile ilgili federasyonun belgeleri:

http://ocw.mit.edu/courses/find-by-topic/#cat=science&subcat=biology&spec=genetics

http://ocw.mit.edu/courses/find-by-topic/#cat=healthandmedicine&subcat=pathologyandpathophysiology

Programmed cell death:https://www.coursera.org/course/pcd

https://www.coursera.org/courses?categories=biology,medicine

https://www.edx.org/courses?subject=Medicine

https://lagunita.stanford.edu/courses

Leica IHK:https://itunes.apple.com/us/app/pathlead-powered-by-leica/id797433126

http://pathology.jhu.edu/pancreas/professionals/index.php

http://www.youtube.com/watch?v=CR-7blJkNaI

Pankreas - John Hopkins

http://itunes.apple.com/us/app/atlas-of-pancreas-pathology/id474845392?mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/icarebook-hd/id697194060?ls=1&mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/atlas-pancreatic-cytopathology/id580500693?mt=8

 • Patologlar için İstatistik

  • İstatistik analizi için nasıl veri hazırlanır

   • Verileri nerede toplayalım

   • Veri türleri

   • Sağkalım için veri türleri

  • Temel analizler

 • Patologlar için Endnote

 • Patologlar için Fotoğrafçılık

Makroskopik resim çekme

Mikroskopik resim çekme

 1. Photoshop

 2. Z-stacking

 3. Photomerge

 4. Mikroskop

Mikroskop ayarlanması

Mikroskop nasıl temizlenir

 • Patologlar için Veritabanı

  • Veritabanı programları

filemaker_make_new_database

filemaker-otomatik-vaka-bulma-isaretleme

  • SEER

1.basamak çalışmaya hazırlık ve çalışma dizaynı

 • Bilim ve Makale

 • Makale türleri (case report, kohort çalışamsı, randomize çalışmalar, review ....)

 • Literatür Tarama (PubMed, isiknowledge)

 • Bilimsel Kanıt ve Çalışma Dizaynları

 • Etik Kurul Başvurusu

 • Üniversite Proje Başvurusu

 • TÜBİTAK Proje Başvurusu

 • basamak analizler

 • Veri türleri ve Veri girerken dikkat edilecek konular

 • SPSS Data Oluşturma ve Veri Girme

 • Tanımlayıcı istatistikler

 • İstatistik testleri (Ortalama karşılaştırma, Oran karşılaştırma, çapraz tablolar)

 • Sağkalım analizleri ve çıkarımsal istatistikler

 • basamak makale yazımı

 • Makale Yazmanın Temel Kuralları (IMRAD, CONSORT) ve Aşamaları

 • Vaka Nasıl Yazılır?

 • Makale Gönderirken Dikkat Edilecek Hususlar?

 • (Title, Abstract, Journal Selection, Referans, Dergi Yazım Kuralları)

 • Online Submission, Cover Letter, Revizyon, Proof düzeltme Nasıl Yapılır?

 • Makale Değerlendirme Nasıl Yapılır?

 • Bilimsel Araştırmalarda Endnote Referans Sisteminin Uygulamalı Anlatımı

 • Asistan eğitim programı

 • Asistanlar için temel kaynaklar

The Practice of Surgical Pathology A Beginner’s Guide to the Diagnostic Process

Patoloji Dernekleri Federasyonu Dokümanlar

http://www.turkpath.org.tr/content.php?id=73

Asistan eğitimi ile ilgili federasyonun belgeleri:

http://ocw.mit.edu/courses/find-by-topic/#cat=science&subcat=biology&spec=genetics

http://ocw.mit.edu/courses/find-by-topic/#cat=healthandmedicine&subcat=pathologyandpathophysiology

Programmed cell death:https://www.coursera.org/course/pcd

https://www.coursera.org/courses?categories=biology,medicine

https://www.edx.org/courses?subject=Medicine

https://lagunita.stanford.edu/courses

Leica IHK:https://itunes.apple.com/us/app/pathlead-powered-by-leica/id797433126

http://pathology.jhu.edu/pancreas/professionals/index.php

http://www.youtube.com/watch?v=CR-7blJkNaI

Pankreas - John Hopkins

http://itunes.apple.com/us/app/atlas-of-pancreas-pathology/id474845392?mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/icarebook-hd/id697194060?ls=1&mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/atlas-pancreatic-cytopathology/id580500693?mt=8

 • Patologlar için İstatistik

  • İstatistik analizi için nasıl veri hazırlanır

   • Verileri nerede toplayalım

   • Veri türleri

   • Sağkalım için veri türleri

  • Temel analizler

 • Patologlar için Endnote

 • Patologlar için Fotoğrafçılık

Makroskopik resim çekme

Mikroskopik resim çekme

 1. Photoshop

 2. Z-stacking

 3. Photomerge

 4. Mikroskop

Mikroskop ayarlanması

Mikroskop nasıl temizlenir

 • Patologlar için Veritabanı

  • Veritabanı programları

filemaker_make_new_database

filemaker-otomatik-vaka-bulma-isaretleme

  • SEER

1.basamak çalışmaya hazırlık ve çalışma dizaynı

 • Bilim ve Makale

 • Makale türleri (case report, kohort çalışamsı, randomize çalışmalar, review ....)

 • Literatür Tarama (PubMed, isiknowledge)

 • Bilimsel Kanıt ve Çalışma Dizaynları

 • Etik Kurul Başvurusu

 • Üniversite Proje Başvurusu

 • TÜBİTAK Proje Başvurusu

 • basamak analizler

 • Veri türleri ve Veri girerken dikkat edilecek konular

 • SPSS Data Oluşturma ve Veri Girme

 • Tanımlayıcı istatistikler

 • İstatistik testleri (Ortalama karşılaştırma, Oran karşılaştırma, çapraz tablolar)

 • Sağkalım analizleri ve çıkarımsal istatistikler

 • basamak makale yazımı

 • Makale Yazmanın Temel Kuralları (IMRAD, CONSORT) ve Aşamaları

 • Vaka Nasıl Yazılır?

 • Makale Gönderirken Dikkat Edilecek Hususlar?

 • (Title, Abstract, Journal Selection, Referans, Dergi Yazım Kuralları)

 • Online Submission, Cover Letter, Revizyon, Proof düzeltme Nasıl Yapılır?

 • Makale Değerlendirme Nasıl Yapılır?

 • Bilimsel Araştırmalarda Endnote Referans Sisteminin Uygulamalı Anlatımı

General Resources For Residents

 • Asistan eğitim programı

 • Asistanlar için temel kaynaklar

The Practice of Surgical Pathology A Beginner’s Guide to the Diagnostic Process

Patoloji Dernekleri Federasyonu Dokümanlar

http://www.turkpath.org.tr/content.php?id=73

Asistan eğitimi ile ilgili federasyonun belgeleri:

http://ocw.mit.edu/courses/find-by-topic/#cat=science&subcat=biology&spec=genetics

http://ocw.mit.edu/courses/find-by-topic/#cat=healthandmedicine&subcat=pathologyandpathophysiology

Programmed cell death:https://www.coursera.org/course/pcd

https://www.coursera.org/courses?categories=biology,medicine

https://www.edx.org/courses?subject=Medicine

https://lagunita.stanford.edu/courses

Leica IHK:https://itunes.apple.com/us/app/pathlead-powered-by-leica/id797433126

http://pathology.jhu.edu/pancreas/professionals/index.php

http://www.youtube.com/watch?v=CR-7blJkNaI

Pankreas - John Hopkins

http://itunes.apple.com/us/app/atlas-of-pancreas-pathology/id474845392?mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/icarebook-hd/id697194060?ls=1&mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/atlas-pancreatic-cytopathology/id580500693?mt=8

 • Patologlar için İstatistik

  • İstatistik analizi için nasıl veri hazırlanır

   • Verileri nerede toplayalım

   • Veri türleri

   • Sağkalım için veri türleri

  • Temel analizler

 • Patologlar için Endnote

 • Patologlar için Fotoğrafçılık

Makroskopik resim çekme

Mikroskopik resim çekme

 1. Photoshop

 2. Z-stacking

 3. Photomerge

 4. Mikroskop

Mikroskop ayarlanması

Mikroskop nasıl temizlenir

 • Patologlar için Veritabanı

  • Veritabanı programları

filemaker_make_new_database

filemaker-otomatik-vaka-bulma-isaretleme

  • SEER

1.basamak çalışmaya hazırlık ve çalışma dizaynı

 • Bilim ve Makale

 • Makale türleri (case report, kohort çalışamsı, randomize çalışmalar, review ....)

 • Literatür Tarama (PubMed, isiknowledge)

 • Bilimsel Kanıt ve Çalışma Dizaynları

 • Etik Kurul Başvurusu

 • Üniversite Proje Başvurusu

 • TÜBİTAK Proje Başvurusu

 • basamak analizler

 • Veri türleri ve Veri girerken dikkat edilecek konular

 • SPSS Data Oluşturma ve Veri Girme

 • Tanımlayıcı istatistikler

 • İstatistik testleri (Ortalama karşılaştırma, Oran karşılaştırma, çapraz tablolar)

 • Sağkalım analizleri ve çıkarımsal istatistikler

 • basamak makale yazımı

 • Makale Yazmanın Temel Kuralları (IMRAD, CONSORT) ve Aşamaları

 • Vaka Nasıl Yazılır?

 • Makale Gönderirken Dikkat Edilecek Hususlar?

 • (Title, Abstract, Journal Selection, Referans, Dergi Yazım Kuralları)

 • Online Submission, Cover Letter, Revizyon, Proof düzeltme Nasıl Yapılır?

 • Makale Değerlendirme Nasıl Yapılır?

 • Bilimsel Araştırmalarda Endnote Referans Sisteminin Uygulamalı Anlatımı

Last updated