Lab: Basic Tumor Pathology-1

Lab: Basic Tumor Pathology-1

Slides:

TUBULAR ADENOMA

ADENOCARCINOMA

ADENOCARCINOMA

CARCINOMA METASTASIS IN THE LYMPH NODE

Squamous Cell Carcinoma of Lung

Normal kolon mukozasindan lumene dogruparmaksi uzanimolusturan lezyonpoliptir.

Polibi olusturan epitel komsulugundaki normal hucrelerden hafifce irilesmis daha hiperkromatik, ustuste binen hucrelerden meydana gelmektedir. Buneoplastikbir polip olup tani adenomdur.Adenompreneoplastik,prekursorbir lezyondur.

Normal kolon duvariniyag dokuya kadar infiltre/invazeeden bez yapilari olusturan lezyon izlenmektedir. Lezyonu olusturan hucreler iri hiperkromatik nukleuslu, belirgin nuleollu, nukleositoplazmik orani artmis,atipikgorunumdedir. Bu hucreler ortasinda nekroz da icerenlumenli bez ve yer yer bezlerin birlestigi kribriform yapilarolusturmaktadir. Bu ozellikleriyle tanikolonun orta-iyi diferansiye adenokarsinomile uyumludur.

Yag doku icerisindelenf noduizlenmektedir. Lenf nodunda subkapsuler alanda lenfoid dokudan farkli,bez yapilari olusturan, iri hiperkromatik nukleuslu, belirgin nuleollu, nukleositoplazmik orani artmis,atipikgorunumde hucreler izlenmistir. Bu ozellikleriylemalign epitelyal bir tumorun( adenokarsinomun) lenf nodunametastazidir.

Normal mide duvariniinfiltre edenyer yerabortif bez yapilari olusturmaya calisan cogu alanda tek hucre infiltrasyonugosteren tumor izlenmistir. Tumoru olusturan hucreler iri hiperkromatik nukleuslu, belirgin nuleollu, nukleositoplazmik orani artmis,atipikgorunumdedir. Bazi alanlardatasli yuzukhucre morfolojisi izlenmistir. Bu bulgularla tanimidenin az diferansiye adenokarsinomudur.

Kesitlerde bir tarafta solunum epiteliyle ortulu kikirdak yapisinin ve alveoler catinin izlendigi akcigere ait dokuda adalar halindeinfiltrasyon/invazyongosteren tumor izlenmektedir. Tumor hucreleri genis eozinofilik sitoplazmali, iri hiperkromatik nukleuslu, belirgin nukleollu,atipik, epitelyal karakterdedir. Bazi alanlardakeratinizasyon ve keratin inciizlenmistir.Hucreler arasi koprulesmedikkati cekmistir. Bu ozellikleriyle taniakcigerin skuamoz hucreli karsinomudur.

References:

Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

TUBULAR ADENOMA

ADENOCARCINOMA

ADENOCARCINOMA

CARCINOMA METASTASIS IN THE LYMPH NODE

Squamous Cell Carcinoma of Lung

Normal kolon mukozasindan lumene dogruparmaksi uzanimolusturan lezyonpoliptir.

Polibi olusturan epitel komsulugundaki normal hucrelerden hafifce irilesmis daha hiperkromatik, ustuste binen hucrelerden meydana gelmektedir. Buneoplastikbir polip olup tani adenomdur.Adenompreneoplastik,prekursorbir lezyondur.

Normal kolon duvariniyag dokuya kadar infiltre/invazeeden bez yapilari olusturan lezyon izlenmektedir. Lezyonu olusturan hucreler iri hiperkromatik nukleuslu, belirgin nuleollu, nukleositoplazmik orani artmis,atipikgorunumdedir. Bu hucreler ortasinda nekroz da icerenlumenli bez ve yer yer bezlerin birlestigi kribriform yapilarolusturmaktadir. Bu ozellikleriyle tanikolonun orta-iyi diferansiye adenokarsinomile uyumludur.

Yag doku icerisindelenf noduizlenmektedir. Lenf nodunda subkapsuler alanda lenfoid dokudan farkli,bez yapilari olusturan, iri hiperkromatik nukleuslu, belirgin nuleollu, nukleositoplazmik orani artmis,atipikgorunumde hucreler izlenmistir. Bu ozellikleriylemalign epitelyal bir tumorun( adenokarsinomun) lenf nodunametastazidir.

Normal mide duvariniinfiltre edenyer yerabortif bez yapilari olusturmaya calisan cogu alanda tek hucre infiltrasyonugosteren tumor izlenmistir. Tumoru olusturan hucreler iri hiperkromatik nukleuslu, belirgin nuleollu, nukleositoplazmik orani artmis,atipikgorunumdedir. Bazi alanlardatasli yuzukhucre morfolojisi izlenmistir. Bu bulgularla tanimidenin az diferansiye adenokarsinomudur.

Kesitlerde bir tarafta solunum epiteliyle ortulu kikirdak yapisinin ve alveoler catinin izlendigi akcigere ait dokuda adalar halindeinfiltrasyon/invazyongosteren tumor izlenmektedir. Tumor hucreleri genis eozinofilik sitoplazmali, iri hiperkromatik nukleuslu, belirgin nukleollu,atipik, epitelyal karakterdedir. Bazi alanlardakeratinizasyon ve keratin inciizlenmistir.Hucreler arasi koprulesmedikkati cekmistir. Bu ozellikleriyle taniakcigerin skuamoz hucreli karsinomudur.

References:

Lab: Basic Tumor Pathology-1

Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

TUBULAR ADENOMA

ADENOCARCINOMA

ADENOCARCINOMA

CARCINOMA METASTASIS IN THE LYMPH NODE

Squamous Cell Carcinoma of Lung

Normal kolon mukozasindan lumene dogruparmaksi uzanimolusturan lezyonpoliptir.

Polibi olusturan epitel komsulugundaki normal hucrelerden hafifce irilesmis daha hiperkromatik, ustuste binen hucrelerden meydana gelmektedir. Buneoplastikbir polip olup tani adenomdur.Adenompreneoplastik,prekursorbir lezyondur.

Normal kolon duvariniyag dokuya kadar infiltre/invazeeden bez yapilari olusturan lezyon izlenmektedir. Lezyonu olusturan hucreler iri hiperkromatik nukleuslu, belirgin nuleollu, nukleositoplazmik orani artmis,atipikgorunumdedir. Bu hucreler ortasinda nekroz da icerenlumenli bez ve yer yer bezlerin birlestigi kribriform yapilarolusturmaktadir. Bu ozellikleriyle tanikolonun orta-iyi diferansiye adenokarsinomile uyumludur.

Yag doku icerisindelenf noduizlenmektedir. Lenf nodunda subkapsuler alanda lenfoid dokudan farkli,bez yapilari olusturan, iri hiperkromatik nukleuslu, belirgin nuleollu, nukleositoplazmik orani artmis,atipikgorunumde hucreler izlenmistir. Bu ozellikleriylemalign epitelyal bir tumorun( adenokarsinomun) lenf nodunametastazidir.

Normal mide duvariniinfiltre edenyer yerabortif bez yapilari olusturmaya calisan cogu alanda tek hucre infiltrasyonugosteren tumor izlenmistir. Tumoru olusturan hucreler iri hiperkromatik nukleuslu, belirgin nuleollu, nukleositoplazmik orani artmis,atipikgorunumdedir. Bazi alanlardatasli yuzukhucre morfolojisi izlenmistir. Bu bulgularla tanimidenin az diferansiye adenokarsinomudur.

Kesitlerde bir tarafta solunum epiteliyle ortulu kikirdak yapisinin ve alveoler catinin izlendigi akcigere ait dokuda adalar halindeinfiltrasyon/invazyongosteren tumor izlenmektedir. Tumor hucreleri genis eozinofilik sitoplazmali, iri hiperkromatik nukleuslu, belirgin nukleollu,atipik, epitelyal karakterdedir. Bazi alanlardakeratinizasyon ve keratin inciizlenmistir.Hucreler arasi koprulesmedikkati cekmistir. Bu ozellikleriyle taniakcigerin skuamoz hucreli karsinomudur.

References:

Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

Leiomyoma

Bowen Disease

İntradermal Melanocytic Nevüs

Teratoma

Osteosarcoma

Leiomyosarcoma

  • Endometrium glandlarının izlendiği yüzeydemyometriumda sınırlı benign neoplaziizlenmiştir. Neoplaziyi oluşturan hücrelernormalden ayırt edilemeyecek kadar iyi diferansiyedirler.Normal myometrial hücrelere benziyorlar. Hücre nükleusları sigar şekilli.Nekroz, mitoz, atipi ve pleomorfizm yoktur.Bu bulgularla tanıleiomyomdur.

  • Myometriumdaçevre dokudan düzensiz sınırla ayrılantümör izlenmiştir.Tümör, iri hiperkromatik nükleuslu belirgin nükleollü, iğsi karakterde atipik hücrelerden oluşmaktadır. Myometrial hücrelere çok az benzemektedir. Çok sayıdamitoz ve pelomorfizmmevcuttur. Bu bulgularla tanıleiomyosarkomdır.

  • Çevre yumuşak dokuya infiltrasyon gösteren tümör izlenmiştir. Tümör içerisinde kanama ve nekroz mevcuttur. Tümör, iri hiperkromatik nükleuslu, nükleus konturları düzensiz, pleomorfik karakterde atipik hücrelerdir. Bu hücreler arada osteoid denilen eozinofilik görünümde homojen matriks üretmektedirler. Arada kemik yapıları mevcuttur. Bu bulgularla tanı osteosarkomdur.

-Normal görünümde epidermisve ona komşu alanda lezyon izlenmiştir. Bu alanda, epidermisin bazal tabakasından başlayıp epidermis yüzeyine doğru uzananskuamöz hücelerde, hafif irileşme, hiperkromazivepolarite kaybımevcuttur.Bu bulgularla tanıepitelyal displazidir.

-Epidermisin altındadermisde epidermisle ilişkisi olmayan gruplar oluşturanlezyon izlenmiştir. Lezyonu oluşturan hücrelerbenign görünümdedir. Lezyon yüzeyindeki bu hücrelerin sitoplazmalarındamelanin pigmentiizlendiğinden bu hücrelerinmelanositik kökenliolduğu düşünülmüştür.Bu bulgularla tanıintradermal nevüsdür.

-Kistik ve solid alanlar içeren lezyon izlenmiştir.Lezyon,mide epiteli, solunum yolu epiteli , deri ekleri, glial doku, kıkırdak ve yağdokudan oluşanher üç germyaprağını içermektedir. Glialdokumatürgörünümdedir. Bu bulgularla tanımatür kistik teratomdur.

Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

Leiomyoma

Bowen Disease

İntradermal Melanocytic Nevüs

Teratoma

Osteosarcoma

Leiomyosarcoma

  • Endometrium glandlarının izlendiği yüzeydemyometriumda sınırlı benign neoplaziizlenmiştir. Neoplaziyi oluşturan hücrelernormalden ayırt edilemeyecek kadar iyi diferansiyedirler.Normal myometrial hücrelere benziyorlar. Hücre nükleusları sigar şekilli.Nekroz, mitoz, atipi ve pleomorfizm yoktur.Bu bulgularla tanıleiomyomdur.

  • Myometriumdaçevre dokudan düzensiz sınırla ayrılantümör izlenmiştir.Tümör, iri hiperkromatik nükleuslu belirgin nükleollü, iğsi karakterde atipik hücrelerden oluşmaktadır. Myometrial hücrelere çok az benzemektedir. Çok sayıdamitoz ve pelomorfizmmevcuttur. Bu bulgularla tanıleiomyosarkomdır.

  • Çevre yumuşak dokuya infiltrasyon gösteren tümör izlenmiştir. Tümör içerisinde kanama ve nekroz mevcuttur. Tümör, iri hiperkromatik nükleuslu, nükleus konturları düzensiz, pleomorfik karakterde atipik hücrelerdir. Bu hücreler arada osteoid denilen eozinofilik görünümde homojen matriks üretmektedirler. Arada kemik yapıları mevcuttur. Bu bulgularla tanı osteosarkomdur.

-Normal görünümde epidermisve ona komşu alanda lezyon izlenmiştir. Bu alanda, epidermisin bazal tabakasından başlayıp epidermis yüzeyine doğru uzananskuamöz hücelerde, hafif irileşme, hiperkromazivepolarite kaybımevcuttur.Bu bulgularla tanıepitelyal displazidir.

-Epidermisin altındadermisde epidermisle ilişkisi olmayan gruplar oluşturanlezyon izlenmiştir. Lezyonu oluşturan hücrelerbenign görünümdedir. Lezyon yüzeyindeki bu hücrelerin sitoplazmalarındamelanin pigmentiizlendiğinden bu hücrelerinmelanositik kökenliolduğu düşünülmüştür.Bu bulgularla tanıintradermal nevüsdür.

-Kistik ve solid alanlar içeren lezyon izlenmiştir.Lezyon,mide epiteli, solunum yolu epiteli , deri ekleri, glial doku, kıkırdak ve yağdokudan oluşanher üç germyaprağını içermektedir. Glialdokumatürgörünümdedir. Bu bulgularla tanımatür kistik teratomdur.

Lab: Basic Tumor Pathology-2

Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

Leiomyoma

Bowen Disease

İntradermal Melanocytic Nevüs

Teratoma

Osteosarcoma

Leiomyosarcoma

  • Endometrium glandlarının izlendiği yüzeydemyometriumda sınırlı benign neoplaziizlenmiştir. Neoplaziyi oluşturan hücrelernormalden ayırt edilemeyecek kadar iyi diferansiyedirler.Normal myometrial hücrelere benziyorlar. Hücre nükleusları sigar şekilli.Nekroz, mitoz, atipi ve pleomorfizm yoktur.Bu bulgularla tanıleiomyomdur.

  • Myometriumdaçevre dokudan düzensiz sınırla ayrılantümör izlenmiştir.Tümör, iri hiperkromatik nükleuslu belirgin nükleollü, iğsi karakterde atipik hücrelerden oluşmaktadır. Myometrial hücrelere çok az benzemektedir. Çok sayıdamitoz ve pelomorfizmmevcuttur. Bu bulgularla tanıleiomyosarkomdır.

  • Çevre yumuşak dokuya infiltrasyon gösteren tümör izlenmiştir. Tümör içerisinde kanama ve nekroz mevcuttur. Tümör, iri hiperkromatik nükleuslu, nükleus konturları düzensiz, pleomorfik karakterde atipik hücrelerdir. Bu hücreler arada osteoid denilen eozinofilik görünümde homojen matriks üretmektedirler. Arada kemik yapıları mevcuttur. Bu bulgularla tanı osteosarkomdur.

-Normal görünümde epidermisve ona komşu alanda lezyon izlenmiştir. Bu alanda, epidermisin bazal tabakasından başlayıp epidermis yüzeyine doğru uzananskuamöz hücelerde, hafif irileşme, hiperkromazivepolarite kaybımevcuttur.Bu bulgularla tanıepitelyal displazidir.

-Epidermisin altındadermisde epidermisle ilişkisi olmayan gruplar oluşturanlezyon izlenmiştir. Lezyonu oluşturan hücrelerbenign görünümdedir. Lezyon yüzeyindeki bu hücrelerin sitoplazmalarındamelanin pigmentiizlendiğinden bu hücrelerinmelanositik kökenliolduğu düşünülmüştür.Bu bulgularla tanıintradermal nevüsdür.

-Kistik ve solid alanlar içeren lezyon izlenmiştir.Lezyon,mide epiteli, solunum yolu epiteli , deri ekleri, glial doku, kıkırdak ve yağdokudan oluşanher üç germyaprağını içermektedir. Glialdokumatürgörünümdedir. Bu bulgularla tanımatür kistik teratomdur.

Last updated